Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 6

Hvordan du kan velge sunn underholdning

Hvordan du kan velge sunn underholdning

«Gjør alt til Guds ære.» — 1. KORINTER 10: 31.

1, 2. Hvilke valg har vi når det gjelder underholdning?

FORESTILL deg at du skal spise en deilig frukt, men oppdager at en del av den er råtten. Hva gjør du? Du kan spise hele frukten, også den råtne delen; du kan kaste hele frukten, innbefattet den råtne delen; eller du kan skjære bort den råtne delen av frukten og spise den friske delen. Hvilket valg treffer du?

2 Underholdning kan på sett og vis sammenlignes med en slik frukt. Av og til har du lyst til å koble av, men du innser at mye av den underholdningen som finnes i dag, er umoralsk, ja råtten. Så hva gjør du? Noen vil kanskje godta umoralske innslag og svelge all slags underholdning som verden har å tilby. Andre vil kanskje unngå all underholdning for å være sikker på at de ikke blir utsatt for noe skadelig. Atter andre vil kanskje være nøye med å unngå underholdning som er skadelig, men av og til hygge seg med det som er akseptabelt. Hvilket valg bør du treffe for å bevare deg selv i Guds kjærlighet?

3. Hva skal vi nå se på?

3 De fleste av oss vil velge det tredje alternativet. Vi er klar over at vi trenger en del avkobling, men vi ønsker å la oss underholde utelukkende av det som er moralsk rent. Derfor må vi se på hvordan vi kan avgjøre hva som er sunn underholdning, og hva som ikke er det. Men la  oss først drøfte hvilken innvirkning vårt valg av underholdning kan ha på vår tilbedelse av Jehova.

«GJØR ALT TIL GUDS ÆRE»

4. Hvordan bør vår innvielse virke inn på vårt valg av underholdning?

4 For en tid siden sa et eldre vitne for Jehova som ble døpt i 1946: «Jeg har gjort det til en regel alltid å være til stede og følge godt med under dåpstalen, som om det var min egen dåp det gjaldt.» Hvorfor? Han forklarte: «Det at jeg alltid har hatt min innvielse klart for meg, har bidratt mye til at jeg har klart å forbli trofast.» Du ser det sikkert på samme måte. Det at du minner deg selv om at du har lovt Jehova å bruke hele livet til å tjene ham, motiverer deg til å holde ut. (Forkynneren 5: 4; Hebreerne 10: 7) Ja, det at du mediterer over din innvielse, vil virke inn på ditt syn, ikke bare på den kristne tjeneste, men også på alle andre områder i livet — deriblant det som har med underholdning å gjøre. Apostelen Paulus framhevet denne sannheten da han skrev til de kristne på sin tid: «Enten dere spiser eller drikker eller gjør noe annet, gjør alt til Guds ære.» — 1. Korinter 10: 31.

5. Hvordan kan 3. Mosebok 22: 18—20 hjelpe oss til å oppfatte den underforståtte advarselen i Romerne 12: 1?

5 Alt du gjør i livet, har forbindelse  med din tilbedelse av Jehova. I brevet til romerne brukte Paulus et uttrykk med dyp mening for å innprente denne sannheten i sine trosfeller. Han formante dem: «[Framstill] deres legemer som et levende, hellig offer som er antagelig for Gud — en hellig tjeneste med deres fornuft.» (Romerne 12: 1) Legemet innbefatter sinnet, hjertet og den fysiske styrke. Du bruker alt dette i din tjeneste for Gud. (Markus 12: 30) Paulus omtaler slik tjeneste som man utfører av hele sin sjel, som et offer. I det ordet ligger det en underforstått advarsel. Under Moseloven forkastet Gud et offer som hadde et lyte. (3. Mosebok 22: 18—20) På samme måte vil han forkaste en kristens åndelige offer hvis det på en eller annen måte er besmittet. Men hvordan kan noe slikt skje?

6, 7. Hvordan kan en kristen besmitte sitt legeme, og hvilke følger kan det få?

6 Paulus formante de kristne i Roma: «Fortsett . . . ikke å framstille deres lemmer [«legemsdeler», New International Version] for synden.» Han sa også at de skulle la «legemets gjerninger dø». (Romerne 6: 12—14; 8: 13) Tidligere i brevet hadde han nevnt noen eksempler på «legemets gjerninger». Angående syndige mennesker leser vi: «Deres munn er full av forbannelse.» «Deres føtter er raske til å utgyte blod.» «Det er ingen frykt for Gud for deres øyne.» (Romerne 3: 13—18) En kristen ville besmitte sitt legeme hvis han skulle bruke sine lemmer, sine legemsdeler, til slike syndige gjerninger. For å nevne et eksempel: Hvis en kristen i vår tid med overlegg ser på slikt fordervet materiale som pornografi eller ser på skildringer av sadistisk vold, vil han «framstille [sine øyne] for synden» og på den måten besmitte hele sitt legeme. Enhver tilbedelse som han utøver, vil være et offer som ikke lenger er hellig, og som ikke er antagelig for Gud. (5. Mosebok  15: 21; 1. Peter 1: 14—16; 2. Peter 3: 11) For en høy pris å betale for å velge usunn underholdning!

7 Det er tydelig at en kristens valg av underholdning har stor betydning. Vi ønsker derfor å velge underholdning som ikke besmitter det offer vi frambærer for Gud. La oss nå drøfte hvordan vi kan avgjøre hva som er akseptabelt, og hva som ikke er det.

«AVSKY DET ONDE»

8, 9. a) Hvilke to kategorier kan underholdning generelt sett deles inn i? b) Hvilke former for underholdning forkaster vi, og hvorfor?

8 Underholdning kan generelt sett deles inn i to kategorier. Den ene består av underholdning som de kristne konsekvent tar avstand fra. Den andre består av underholdning som de kristne kanskje eller kanskje ikke betrakter som akseptabel. La oss begynne med å se på den første kategorien — underholdning som de kristne tar avstand fra.

9 Som nevnt i kapittel 1 dreier noen former for underholdning seg om handlinger som blir uttrykkelig fordømt i Bibelen. Tenk for eksempel på nettsteder, filmer, TV-programmer og musikk som har et sadistisk eller demonisk innhold, eller som inneholder pornografi eller oppmuntrer til skammelige, umoralske handlinger. Ettersom slike fordervelige former for underholdning gir en positiv framstilling av oppførsel som krenker bibelske prinsipper eller utgjør et brudd på bibelske lover, må de sanne kristne sky dem. (Apostlenes gjerninger 15: 28, 29; 1. Korinter 6: 9, 10; Åpenbaringen 21: 8) Når du forkaster slik usunn underholdning, viser du Jehova at du virkelig ’avskyr det onde’ og konsekvent ’vender deg bort fra det som er ondt’. Det betyr at du har «tro uten hykleri». — Romerne 12: 9; Salme 34: 14; 1. Timoteus 1: 5.

10. Hva slags syn på underholdning er farlig, og hvorfor?

10 Noen kan likevel mene at det å se på underholdning  som inneholder detaljerte skildringer av umoralsk oppførsel, er harmløst. De tenker som så: «Jeg kan se på det på film eller TV, men jeg ville aldri gjøre noe slikt selv.» En slik tankegang er bedragersk og farlig. (Jeremia 17: 9) Hvis vi synes at det er underholdende å se på det Jehova fordømmer, kan det da virkelig sies at vi ’avskyr det onde’? Hvis vi gjentatte ganger lar vårt sinn dvele ved syndig oppførsel, blir vi moralsk avstumpet. (Salme 119: 70; 1. Timoteus 4: 1, 2) En slik vane kan få innvirkning på det vi gjør, eller på hvordan vi oppfatter andres syndige oppførsel.

11. Hvordan har det som står i Galaterne 6: 7, vist seg å være sant når det gjelder underholdning?

11 Dette har da også skjedd. Noen kristne har begått umoralske handlinger fordi de ble påvirket av den underholdningen de hadde fått for vane å se på. De har lært av erfaring at «hva et menneske enn sår, det skal han også høste». (Galaterne 6: 7) Men et slikt trist utfall kan unngås. Hvis du er nøye med å så det som er sunt, i ditt sinn, vil du kunne glede deg over å høste det som er sunt, i ditt liv. — Se rammen « Hva slags underholdning bør jeg velge?»

PERSONLIGE AVGJØRELSER BASERT PÅ BIBELSKE PRINSIPPER

12. Hvordan kan vi anvende Galaterne 6: 5 på underholdning, og hvilken veiledning er til hjelp for oss når vi skal treffe personlige avgjørelser?

12 La oss nå drøfte den andre kategorien — underholdning som skildrer oppførsel som verken blir direkte fordømt eller uttrykkelig godkjent i Guds Ord. Når man skal velge blant slik underholdning, må hver enkelt kristen treffe en personlig avgjørelse med hensyn til hva han anser som akseptabelt. (Galaterne 6: 5) Men når vi skal  treffe dette valget, mangler vi ikke veiledning. Bibelen inneholder prinsipper, grunnleggende sannheter, som gjør oss kjent med Jehovas syn. Ved å merke oss slike prinsipper kan vi oppfatte «hva Jehovas vilje er», i alle ting, også i vårt valg av underholdning. — Efeserne 5: 17.

13. Hva vil anspore oss til å ta avstand fra underholdning som kan mishage Jehova?

13 Det er forståelig at ikke alle kristne har utviklet sin moralske oppfatningsevne, eller skjelneevne, i samme  grad. (Filipperne 1: 9) Dessuten er de kristne klar over at smaken er forskjellig når det gjelder underholdning. Det er derfor ikke å vente at alle kristne vil treffe nøyaktig samme avgjørelser. Men jo mer vi lar gudgitte prinsipper påvirke vårt sinn og hjerte, desto mer bestemt blir vi på å ta avstand fra enhver form for underholdning som kan mishage Jehova. — Salme 119: 11, 129; 1. Peter 2: 16.

14. a) Hvilken faktor må vi ta hensyn til når vi velger underholdning? b) Hvordan kan vi sette Rikets interesser på førsteplassen i livet?

14 Når du velger underholdning, må du også ta hensyn til en annen viktig faktor: din tid. Det kan nok være at du synes innholdet i den underholdningen du velger, er akseptabelt, men hvor mye tid du bruker på underholdning, viser hva du ser på som viktig. For de kristne er det selvfølgelig åndelige interesser som er det viktigste. (Matteus 6: 33) Hva kan du så gjøre for å forvisse deg om at Rikets interesser kommer på førsteplassen i ditt liv? Apostelen Paulus sa: «Pass . . . nøye på hvordan dere vandrer, at det ikke er som uvise, men som vise, idet dere kjøper dere den beleilige tid.» (Efeserne 5: 15, 16) Ja, når du setter en klar grense for hvor mye tid du vil bruke på underholdning, blir det lettere for deg å ha nok tid til «de viktigere ting» — aktiviteter som styrker din åndelighet. — Filipperne 1: 10.

15. Hvorfor er det fornuftig å ha en sikkerhetsmargin når man velger underholdning?

15 Det er også fornuftig å ha en sikkerhetsmargin når man velger underholdning. Hva vil det si? Tenk igjen på eksemplet med frukten. For å unngå å spise noe som er råttent, skjærer du ikke bare bort nøyaktig den delen som er dårlig, men også det som er nærmest denne delen. På samme måte er det fornuftig å være på den sikre siden når man velger underholdning. En klok kristen tar ikke bare avstand fra det som helt tydelig er i strid med bibelske  prinsipper, men også fra former for underholdning som er tvilsomme, eller som muligens har innslag som er åndelig usunne. (Ordspråkene 4: 25—27) Når du holder deg nøye til Guds Ord, får du hjelp til å gjøre nettopp det.

«ALT SOM ER RENT»

Ved å følge gudgitte prinsipper når vi velger underholdning, blir vi beskyttet mot åndelig skade

16. a) Hvordan kan vi vise at vi har samme syn som Jehova i moralske spørsmål? b) Hvordan kan det bli en livsstil for deg å følge bibelske prinsipper?

16 Når de sanne kristne velger underholdning, er de først og fremst opptatt av Jehovas syn. Bibelen forteller om Jehovas meninger og normer. Kong Salomo regner for eksempel opp flere ting som Jehova hater, og blant dem er «en falsk tunge og hender som utgyter uskyldig blod, et hjerte som finner på skadelige planer, føtter som løper i hast til det onde». (Ordspråkene 6: 16—19) Hvilken innvirkning bør Jehovas syn ha på ditt syn? «Dere som elsker Jehova, hat det som er ondt,» formaner salmisten. (Salme 97: 10) Ditt valg av underholdning må vise at du virkelig hater det Jehova hater. (Galaterne 5: 19—21) Husk også at det som først og fremst viser hva slags person du virkelig er, er det du gjør når du er for deg selv, ikke det du gjør når du er sammen med andre. (Salme 11: 4; 16: 8) Så hvis du har et oppriktig ønske om å gjenspeile Jehovas syn i moralske spørsmål på alle livets  områder, vil du alltid treffe valg som er i samsvar med bibelske prinsipper. Det vil bli en livsstil for deg å gjøre det. — 2. Korinter 3: 18.

17. Hvilke spørsmål bør vi stille oss selv før vi velger underholdning?

17 Hva mer kan du gjøre for å forvisse deg om at du handler i harmoni med Jehovas synspunkter når du velger underholdning? Tenk over spørsmålet: «Hvordan vil dette berøre meg og mitt forhold til Gud?» Før du for eksempel avgjør om du skal se en bestemt film, kan du spørre deg selv: «Hvilken virkning vil innholdet i denne filmen ha på min samvittighet?» La oss se på hvilke prinsipper som har betydning i denne saken.

18, 19. a) Hvordan kan det prinsippet som blir uttrykt i Filipperne 4: 8, hjelpe oss til å avgjøre om vi velger sunn underholdning? b) Hvilke andre prinsipper kan hjelpe deg til å velge god underholdning? (Se fotnoten.)

18 Vi finner et viktig prinsipp i Filipperne 4: 8, der det står: «Alt som er sant, alt som er av alvorlig betydning, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som tales vel om, enhver dyd og det som er rosverdig — fortsett å tenke på disse ting.» Paulus drøftet riktignok ikke underholdning; han drøftet det hjertet mediterer over, noe som bør dreie seg om ting som behager Gud. (Salme 19: 14) Men i prinsippet kan Paulus’ ord likevel anvendes på emnet underholdning. Hvordan?

19 Spør deg selv: «Fører mitt valg av filmer, dataspill, musikk og andre former for underholdning til at sinnet mitt blir fylt av ’alt som er rent’?» Etter at du har sett en film, hva slags mentale bilder er det da som dominerer sinnet ditt? Hvis de er hyggelige, rene og oppkvikkende, vet du at du har valgt sunn underholdning. Men hvis den filmen du har sett, får deg til å tenke på noe som er urent, har du valgt usunn, ja skadelig, underholdning. (Matteus 12: 33; Markus 7: 20—23) Hvordan det? Jo, det at du  tenker på noe som er moralsk urent, forstyrrer din indre fred, svekker din samvittighet, som er oppøvd i samsvar med Bibelen, og kan ødelegge ditt forhold til Gud. (Efeserne 5: 5; 1. Timoteus 1: 5, 19) Ettersom slik underholdning har en skadelig virkning på deg, må du være fast bestemt på å ta avstand fra den. * (Romerne 12: 2) Vær lik den salmisten som bad til Jehova: «Vend mine øyne bort fra å se på det som er verdiløst.» — Salme 119: 37.

SØK ANDRES BESTE

20, 21. Hvilken forbindelse har 1. Korinter 10: 23, 24 med det å velge sunn underholdning?

20 Paulus nevnte et viktig bibelsk prinsipp som man må ta i betraktning når man treffer avgjørelser i personlige spørsmål. Han sa: «Alt er tillatt, men ikke alt bygger opp. La enhver fortsette å søke, ikke sitt eget beste, men den andres.» (1. Korinter 10: 23, 24) Hvilken forbindelse har dette prinsippet med det å velge sunn underholdning? Du må spørre deg selv: «Hvordan vil den underholdningen jeg velger, berøre andre?»

21 Det kan være at du har samvittighet til å la deg underholde av noe som du ser på som «tillatt», eller akseptabelt. Men hvis du oppdager at andre kristne med en mer restriktiv samvittighet oppfatter dette som forkastelig, bestemmer du deg kanskje for å avstå fra å la deg underholde av dette. Hvorfor? Fordi du ikke ønsker å ’synde mot dine brødre’ — og heller ikke ’synde mot Kristus,’ slik Paulus uttrykte det — ved å gjøre det vanskeligere for dine trosfeller å forbli trofaste mot Gud. Du legger deg denne formaningen på hjertet: «Unngå å bli årsak til snubling.» (1. Korinter 8: 12; 10: 32) De sanne kristne i  vår tid følger Paulus’ gjennomtenkte og innsiktsfulle veiledning ved å ta avstand fra underholdning som nok kan være «tillatt», men som ikke «bygger opp». — Romerne 14: 1; 15: 1.

22. Hvorfor gir de kristne rom for at man kan ha forskjellig syn i personlige spørsmål?

22 Det å søke andres beste kan imidlertid også ses fra en annen side. En kristen som har en mer restriktiv samvittighet, bør ikke insistere på at alle i den kristne menighet skal rette seg etter hans snevrere syn på hva som er akseptabel underholdning. Hvis han gjorde det, ville han være som en bilfører på en motorvei som insisterer på at alle andre som kjører på den samme veien, skal holde den farten som han selv foretrekker. Et slikt krav ville ikke være rimelig. Som et uttrykk for kristen kjærlighet bør en som har en mer restriktiv samvittighet, respektere trosfeller som har et noe annerledes syn på underholdning enn det han selv har, så lenge deres syn også er innenfor grensene for kristne prinsipper. På den måten lar han sin «rimelighet bli kjent for alle mennesker». — Filipperne 4: 5; Forkynneren 7: 16.

23. Hvordan kan du forvisse deg om at du velger sunn underholdning?

23 Hvordan kan vi oppsummere dette kapitlet om å velge sunn underholdning? Avvis all slags underholdning som gir en detaljert beskrivelse av umoralske handlinger som blir uttrykkelig fordømt i Guds Ord. Følg bibelske prinsipper som kan anvendes på underholdning som ikke blir konkret omtalt i Bibelen. Unngå underholdning som skader din samvittighet, og vær villig til å avstå fra former for underholdning som kanskje kan virke støtende på andre, særlig på trosfeller. Måtte din faste beslutning om å gjøre dette bringe ære til Gud og bevare deg og din familie i hans kjærlighet.

^ avsn. 19 Noen flere prinsipper som kan anvendes på underholdning, finnes i Ordspråkene 3: 31; 13: 20; Efeserne 5: 3, 4; Kolosserne 3: 5, 8, 20.