Hopp til innhold

Er det mulig å finne sannheten?

Er det mulig å finne sannheten?

SANNHETEN om hva? Om noen av de viktigste spørsmålene som noen gang er blitt stilt. Du har kanskje lurt på slike spørsmål som disse:

  • Bryr Gud seg virkelig om oss?

  • Vil det noen gang bli slutt på krig og lidelser?

  • Hva skjer med oss når vi dør?

  • Finnes det noe håp for de døde?

  • Hvordan skal jeg be for å bli hørt av Gud?

  • Hvordan kan jeg få et virkelig lykkelig liv?

Hvor ville du gå for å få svar på disse spørsmålene? Hvis du gikk til biblioteker eller bokhandlere, ville du kanskje finne hundrevis av bøker som er utgitt for å gi svar på slike spørsmål. Men ofte er det som står i én bok, i strid med det som står i en annen. Noen bøker kan virke pålitelige akkurat nå, men blir snart foreldet og så revidert eller erstattet.

Det finnes imidlertid én bok som gir pålitelige svar, en bok som inneholder sannheten. Jesus Kristus sa i bønn til Gud: «Ditt ord er sannhet.» (Johannes 17: 17) I dag kjenner vi Guds Ord som Bibelen. På de neste sidene vil du få et lite innblikk i Bibelens klare, pålitelige svar på de spørsmålene som er nevnt ovenfor.

 Bryr Gud seg virkelig om oss?

HVORFOR SPØRSMÅLET OPPSTÅR: Vi lever i en verden som er full av grusomhet og urettferdighet. Noen religioner lærer at det er Guds vilje at vi skal oppleve lidelser.

HVA BIBELEN LÆRER: Gud står aldri bak det som er ondt. I Job 34: 12 sies det: «Gud handler ikke ondt.» Gud har en kjærlig hensikt når det gjelder vår framtid. Det er derfor Jesus lærte oss å be: «Vår Far i himlene, la . . . ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6: 9, 10) Gud bryr seg så mye om oss at han har strukket seg langt for at hans hensikt skal bli gjennomført. — Johannes 3: 16.

Se også 1. Mosebok 1: 26—28; Jakob 1: 13; 1. Peter 5: 6, 7.

Vil det noen gang bli slutt på krig og lidelser?

HVORFOR SPØRSMÅLET OPPSTÅR: Krig krever fortsatt utallige menneskers liv. Menneskelige lidelser berører oss alle.

HVA BIBELEN LÆRER: Gud forutsier at det vil komme en tid da han skal skape fred over hele jorden. Under hans himmelske rikes styre skal menneskene «ikke mer lære å føre krig». De skal i stedet «smi sine sverd om til plogskjær». (Jesaja 2: 4) Gud vil gjøre slutt på all urettferdighet og alle lidelser. Bibelen lover: «[Gud] skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før [vår tids urettferdigheter og lidelser innbefattet], er forsvunnet.» — Åpenbaringen 21: 3, 4.

Se også Salme 37: 10, 11; 46: 9; Mika 4: 1—4.

Hva skjer med oss når vi dør?

HVORFOR SPØRSMÅLET OPPSTÅR: De fleste religioner lærer at det er noe inni en person som fortsetter å leve etter døden. Noen tror at de døde kan skade de levende, eller at Gud straffer de onde ved å dømme dem til evig pine i et brennende helvete.

HVA BIBELEN LÆRER: Når døden inntreffer, slutter menneskene å eksistere. «De døde vet slett ingen ting,» sies det i Forkynneren 9: 5. Ettersom de døde ikke vet eller sanser noe, kan de ikke skade — eller hjelpe — de levende. — Salme 146: 3, 4.

Se også 1. Mosebok 3: 19; Forkynneren 9: 6, 10.

 Finnes det noe håp for de døde?

HVORFOR SPØRSMÅLET OPPSTÅR: Vi ønsker å leve, og vi ønsker å glede oss over livet sammen med dem vi er glad i. Det er bare naturlig at vi lengter etter å se igjen dem vi har mistet.

HVA BIBELEN LÆRER: De fleste av dem som har dødd, vil få en oppstandelse. Jesus lovte at «de som er i minnegravene, skal høre hans røst og komme ut». (Johannes 5: 28, 29) I samsvar med Guds opprinnelige hensikt vil disse bli oppreist som mennesker og få anledning til å leve på en paradisisk jord. (Lukas 23: 43) Ifølge Bibelens løfter kan mennesker som er lydige mot Gud, også se fram til fullkommen helse og evig liv. Bibelen sier: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» — Salme 37: 29.

Se også Job 14: 14, 15; Lukas 7: 11—17; Apostlenes gjerninger 24: 15.

Hvordan skal jeg be for å bli hørt av Gud?

HVORFOR SPØRSMÅLET OPPSTÅR: Mennesker i praktisk talt alle religionssamfunn ber. Det er likevel mange som føler at bønnene deres ikke blir besvart.

HVA BIBELEN LÆRER: Jesus lærte at vi bør unngå å gjenta en rekke formularer i bønnene våre. Han sa: «Når dere ber, si da ikke det samme om og om igjen.» (Matteus 6: 7) Hvis vi ønsker at Gud skal høre våre bønner, må vi be på den måten han godkjenner. For å kunne gjøre det må vi lære hva som er Guds vilje, og så be i samsvar med det. I 1. Johannes 5: 14 står det: «Uansett hva det er vi ber om i samsvar med [Guds] vilje, så hører han oss.»

Se også Salme 65: 2; Johannes 14: 6, 14; 1. Johannes 3: 22.

Hvordan kan jeg få et virkelig lykkelig liv?

HVORFOR SPØRSMÅLET OPPSTÅR: Mange tror at penger, berømmelse eller skjønnhet vil gjøre dem lykkelige. Derfor setter de seg som mål å oppnå slike ting — bare for å oppdage at lykken uteblir.

HVA BIBELEN LÆRER: Jesus viste hva som er nøkkelen til lykke, da han sa: «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov.» (Matteus 5: 3) Sann lykke kan vi bare finne hvis vi tar skritt for å fylle vårt største behov — vår hunger etter den åndelige sannhet om Gud og hans hensikt. Denne sannheten finner vi i Bibelen. Det at vi lærer denne sannheten å kjenne, kan hjelpe oss til å forstå hva som er virkelig viktig, og hva som ikke er det. Dersom vi lar Bibelens sannhet få lede oss når vi skal treffe avgjørelser eller foreta oss noe, får vi et mer meningsfylt liv. — Lukas 11: 28.

Se også Ordspråkene 3: 5, 6, 13—18; 1. Timoteus 6: 9, 10.

 Du har nå ganske kort sett hvilke svar Bibelen gir på seks spørsmål. Vil du vite mer? Hvis du er blant dem som er «klar over sitt åndelige behov», vil du sannsynligvis det. Du lurer kanskje på andre spørsmål, slike som: Hvis Gud bryr seg om oss, hvorfor har han da tillatt så mye ondt og så mange lidelser i historiens løp? Eller: Hvordan kan jeg få et bedre familieliv? Bibelen gir fullstendige og tilfredsstillende svar på disse og mange flere spørsmål.

Men det er mange i dag som nøler med å undersøke hva Bibelen sier. De ser på Bibelen som en tykk bok som det noen ganger kan være vanskelig å forstå. Kunne du tenke deg å få hjelp til å finne svarene i Bibelen? Jehovas vitner kan tilby deg to ting som du i så fall kan ha nytte av.

Det første er boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? Den er laget med tanke på å hjelpe travle mennesker til å undersøke Bibelens klare svar på viktige spørsmål. Det andre er et gratis bibelkurs. Et av Jehovas vitner som har god kjennskap til Bibelen, kan komme hjem til deg eller treffe deg på et annet sted som måtte passe, og bruke litt tid hver uke til å drøfte Bibelen med deg. Det koster ikke noe. Millioner av mennesker verden over har hatt utbytte av dette undervisningsopplegget. Mange av dem har med begeistring kommet til denne konklusjonen: «Jeg har funnet sannheten!»

Det er ikke mulig å finne noen større skatt. Bibelens sannhet frigjør fra overtro, forvirring og sykelig frykt. Den gir håp, en mening med livet og glede. Jesus sa: «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» — Johannes 8: 32.