Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 32

Guds rike regjerer nå

Guds rike regjerer nå

Guds rike begynte å regjere i himmelen i 1914. Det var også da de siste dager av menneskenes styre begynte. Hvordan vet vi det? Vi skal se på hva Bibelen har forutsagt, og på hvordan verdensforholdene og menneskene har vært siden 1914.

1. Hva har Bibelen forutsagt?

Ut fra bibelboken Daniel forstår vi at Guds rike skulle begynne å regjere i slutten av en periode som kalles «sju tider». (Daniel 4:​16, 17) Flere hundre år senere omtalte Jesus den samme perioden som «nasjonenes fastsatte tider», og han sa at de fortsatte varte. (Lukas 21:​24) Og som vi skal se nærmere på, endte de sju tider i 1914.

2. Hvordan har verdensforholdene og holdningene blant folk vært siden 1914?

Disiplene til Jesus spurte ham: «Hva skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på verdensordningen?» (Matteus 24:3) Jesus fortalte dem hva som skulle skje etter at han hadde begynt å regjere i himmelen som Konge i Guds rike. Noe av det han forutsa, var krig, matmangel og jordskjelv. (Les Matteus 24:7.) Bibelen har også forutsagt at folks holdninger i «de siste dager» skulle gjøre livet «[vanskelig] å mestre». (2. Timoteus 3:1–5) Alt dette er noe som har vært spesielt tydelig siden 1914.

3. Hvorfor har forholdene i verden blitt så mye verre etter at Guds rike begynte å regjere?

Kort tid etter at Jesus ble Konge i Guds rike, gikk han til krig mot Satan og demonene i himmelen. Satan tapte krigen. Bibelen sier: «Han ble kastet ned til jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.» (Åpenbaringen 12:​9, 12) Satan er rasende fordi han vet at han skal bli fjernet. Derfor sørger han for at det skjer så mye vondt, og det hjelper oss til å forstå hvorfor forholdene på jorden er som de er. Guds rike skal løse alle disse problemene.

 GÅ I DYBDEN

I denne delen skal vi se nærmere på hvorfor vi kan si at Guds rike begynte å regjere i 1914, og hvordan det bør påvirke oss.

4. Profetier i Bibelen peker fram til 1914

Gud sørget for at kong Nebukadnesar i det gamle Babylon fikk en profetisk drøm. Denne drømmen og den forklaringen Daniel kom med, viser at dette gjelder både Nebukadnesars styre og Guds rike. – Les Daniel 4:​17. *

Les Daniel 4:​20–26, og bruk oversikten «Hva drømmen om treet har med Guds rike å gjøre» for å svare på disse spørsmålene:

 • (A) Hva så Nebukadnesar i drømmen? – Se versene 20 og 21.

 • (B) Hva skulle skje med treet? – Se vers 23.

 • (C) Hva skulle skje på slutten av de «sju tider»? – Se vers 26.

 Hva drømmen om treet har med Guds rike å gjøre

PROFETIEN (Daniel 4:​20–36)

Styret

(A) Et enormt tre

Styret avbrutt

(B) «Fell treet» og la det gå «sju tider»

Styret gjenopprettet

(C) «Riket skal bli ditt igjen»

Første oppfyllelse

FØRSTE OPPFYLLELSE

Styret

(D) Nebukadnesar, Babylons konge

Styret avbrutt

(E) En gang etter 606 fvt. blir Nebukadnesar gal og klarer ikke å fungere som konge i sju bokstavelige år

Styret gjenopprettet

(F) Nebukadnesar blir seg selv igjen og får riket sitt tilbake

Andre oppfyllelse

 • (G) Hvem sto treet for? – Les 1. Krønikebok 29:23.

 • (H) Når ble styret deres avbrutt? Hvordan vet vi at det fortsatt var avbrutt da Jesus var på jorden? – Les Lukas 21:24.

 • (I) Når og hvor ble dette styret gjenopprettet?

ANDRE OPPFYLLELSE

Styret

(G) Israelittiske konger som representerer Guds styre

Styret avbrutt

(H) Jerusalem blir ødelagt. Rekken av israelittiske konger blir avbrutt i 2520 år

Styret gjenopprettet

(I) Jesus begynner å regjere i himmelen som Konge i Guds rike

Hvor lenge varer de sju tider?

Noen deler av Bibelen hjelper oss til å forstå andre deler. For eksempel står det i Åpenbaringen at tre og en halv tid er det samme som 1260 dager. (Åpenbaringen 12:​6, 14) Sju tider er dobbelt så mye som tre og en halv tid og blir derfor 2520 dager. I Bibelen kan ordet «dag» noen ganger stå for et år. (Esekiel 4:6) Dette er tilfellet med de sju tider i bibelboken Daniel – de står for 2520 år.

 5. Verden har forandret seg siden 1914

Jesus forutsa hvordan verden ville være etter at han ble Konge. Les Lukas 21:9–11, og snakk sammen om dette spørsmålet:

 • Hvilke av disse tingene har du sett eller hørt om?

Apostelen Paulus beskrev hvordan folk skulle være i den siste tiden for menneskenes styre. Les 2. Timoteus 3:1–5, og snakk sammen om dette spørsmålet:

 • Hvilke av disse holdningene og egenskapene har du lagt merke til at folk har?

 6. Det at Guds rike regjerer, motiverer oss

Les Matteus 24:​3, 14, og snakk sammen om disse spørsmålene:

 • Hvilket viktig arbeid viser at Guds rike regjerer nå?

 • Hvordan kan du være med på dette arbeidet?

Guds rike regjerer nå, og om kort tid vil det ta makten over hele jorden. Les Hebreerne 10:​24, 25, og snakk sammen om dette spørsmålet:

 • Hva bør vi alle sammen gjøre nå som vi «ser at dagen nærmer seg»?

Hvis du visste noe som kunne hjelpe andre og redde livet deres, hva ville du da ha gjort?

KANSKJE NOEN SPØR: «Hvorfor er Jehovas vitner så opptatt av 1914?»

 • Hva ville du ha svart?

 OPPSUMMERING

Bibelske profetier og verdensforholdene viser at Guds rike regjerer nå. Vi viser at vi tror på dette, ved å fortelle andre om det og ved å gå på møtene i menigheten.

Repetisjon

 • Hva skjedde på slutten av de sju tider, som forutsagt i bibelboken Daniel?

 • Hva overbeviser deg om at Guds rike begynte å regjere i 1914?

 • Hvordan kan du vise at du tror at Guds rike regjerer nå?

Mål

FINN UT MER

Finn ut hva historikere og andre har sagt om de forandringene som har skjedd i verden siden 1914.

«Da moralen sank drastisk» (Våkn opp! for april 2007)

Les om hvordan profetien i Matteus 24:​14 forandret livet til en mann.

«Jeg elsket baseball mer enn noe annet!» (Vakttårnet, nr. 3 2017)

Hva viser at de «sju tider» som det står om i Daniel, kapittel 4, endte i 1914?

«Når begynte Guds rike å regjere? Del 2» (Vakttårnet for 1. november 2014)

^ avsn. 15 Se de  to siste artiklene under «Finn ut mer» i denne leksjonen.