Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 3

En bok som inneholder pålitelig veiledning

En bok som inneholder pålitelig veiledning

«BIBELEN er menneskenes sivilisasjon og livserfaring i et nøtteskall, og den er unik,» sier et tidsskrift som er utgitt av Chung Shang universitet i Guangzhou i Kina. Immanuel Kant, en innflytelsesrik filosof som levde på 1700-tallet, skal ha sagt: «Det at Bibelen finnes, som en bok for folket, er den største velsignelse menneskeheten noen gang har fått. Ethvert forsøk på å bagatellisere betydningen av den . . . er en forbrytelse mot menneskeheten.» Et leksikon sier: «Det er ikke på langt nær bare jøder og kristne Bibelen har øvd innflytelse på. . . . Den blir nå sett på som en etisk og religiøs skatt, hvis uuttømmelige lære ser ut til å bli bare mer og mer verdifull etter hvert som håpet om en verdenssivilisasjon vokser.» — The Encyclopedia Americana.

2 Kunne du ikke være interessert i å vite noe mer om en slik bok, uansett hvilken religiøs tilknytning du har? Ved utgangen av det 20. århundre var hele Bibelen eller en del av den blitt oversatt til over 2200 språk. De aller fleste mennesker kan få tak i den på et språk de kan lese og forstå. Siden boktrykkerkunsten ble oppfunnet, er det blitt trykt anslagsvis fire milliarder bibler verden over.

3 Hvis du har en bibel, så hent den og slå opp på innholdsfortegnelsen. Der ser du navnene på bøkene, fra 1. Mosebok til Åpenbaringen. Bibelen er i virkeligheten et bibliotek med 66 bøker som er skrevet av omkring 40 mennesker. Den første delen, som består av 39 bøker og av mange blir kalt Det gamle testamente, ble hovedsakelig skrevet på hebraisk og kan derfor med rette betegnes som De hebraiske skrifter. Den andre delen, som består av 27 bøker og av mange kalles Det nye testamente, ble skrevet på  gresk av kristne skribenter og kan derfor med rette betegnes som De kristne greske skrifter. Det tok over 1600 år, fra 1513 f.v.t. til 98 e.v.t., å skrive hele Bibelen. * Skribentene hadde aldri noe felles møte hvor de drøftet hva de skulle skrive. Noen bøker som ble skrevet samtidig, ble skrevet av skribenter som befant seg tusenvis av kilometer fra hverandre. Likevel har Bibelen ett tema og utgjør en helhet; den er ikke selvmotsigende. Vi kan ikke la være å undres: Hvordan kunne over 40 menn som levde i løpet av en periode på 1600 år, klare å skrive en bok som utgjør et slikt harmonisk hele?

’Gud spenner Norden ut over det tomme rom, henger jorden på intet’

4 Selv om det er over 1900 år siden Bibelen ble fullført, blir mange den dag i dag fascinert av det som står i den. Slå for eksempel opp i Job 26: 7. Tenk på at dette ble skrevet på 1400-tallet f.v.t. Det står der: «Han [Gud] spenner Norden ut over det tomme rom, henger jorden på intet.» Slå så opp i Jesaja 40: 22, og ha i tankene at Jesajas bok ble skrevet på 700-tallet f.v.t. I dette verset står det: «Det er En som bor over jordens sirkel — de som bor på den, er som gresshopper — Han som spenner himlene ut liksom et tynt flor, som brer dem ut som et telt til å bo i.» Hva ser du for deg når du leser disse to beskrivelsene av jorden? Ser du for deg en rund klode som «henger» i verdensrommet? Du har sikkert sett bilder av dette, tatt fra et romfartøy. Du spør deg kanskje: Hvordan kunne noen som levde for så lenge siden, komme med uttalelser som er så vitenskapelig nøyaktige?

5 La oss se på et annet spørsmål som har med Bibelen å gjøre. Er Bibelen historisk nøyaktig? Noen tror at Bibelen bare er en samling legender og sagn og ikke har noe grunnlag i virkeligheten. Fram til ganske nylig hadde man for eksempel bare Bibelens ord for at den kjente israelitten kong David har levd. Historikere flest godtar ham som en historisk person, men noen skeptikere betegner ham som en sagnfigur som er oppfunnet av jødiske propagandister. Hva viser kjensgjerningene?

Innskrift hvor «Davids hus» er nevnt

 6 I 1993 fant man i ruinene av den israelittiske oldtidsbyen Dan en innskrift som nevnte «Davids hus». Innskriften stod på et knust monument fra 800-tallet f.v.t., et monument som hadde vært reist til minne om en seier som israelittenes fiende hadde vunnet over dem. Plutselig hadde man fått noe utenom Bibelen, et oldtidsfunn, som omtalte David! Var dette betydningsfullt? Israel Finkelstein ved Tel Aviv universitet sa om dette funnet: «Oppdagelsen av David-innskriften slo brått bena vekk under bibelsk nihilisme [fornektelse].» Det er interessant å merke seg at professor William F. Albright, en arkeolog som drev med utgravninger i Palestina i flere tiår, en gang sa: «Oppdagelse etter oppdagelse har slått fast at utallige detaljer stemmer, og har ført til større erkjennelse av at Bibelen har verdi som historisk kilde.» Vi kan spørre: Hvordan kunne denne gamle boken være så historisk nøyaktig, i motsetning til epos og sagn? Men dette er ikke alt.

Mynt med bilde av Aleksander den store

7 Bibelen er også en bok som inneholder profetier. (2. Peter 1: 20, 21) Noen forbinder kanskje ordet «profeti» først og fremst med forutsigelser som ikke har slått til, og som kommer fra selvbestaltede profeter. Men er det tilfellet med Bibelens profetier? Slå opp i Daniel, kapittel 8. Her beskriver Daniel et syn av en kamp mellom en vær med to horn og en raggete geitebukk med «et iøynefallende horn». Geitebukken vinner, men snart blir det store hornet den har, brukket av. I stedet vokser det opp fire horn. Hva betyr dette synet? Daniels beretning sier videre: «Væren som du så, den som hadde de to hornene, står for kongene av Media og Persia. Og den lodne bukken står for kongen av Hellas; og det store hornet som var mellom dens øyne, det står for den første kongen. Og at det ble brukket av, slik at det var fire som til slutt oppstod i stedet for det, det betyr at det er fire riker fra hans nasjon som skal oppstå, men ikke med hans kraft.» — Daniel 8: 3—22.

«Oppdagelse etter oppdagelse har slått fast at utallige detaljer stemmer, og har ført til større erkjennelse av at Bibelen har verdi som historisk kilde.» — Professor William F. Albright

8 Gikk denne profetien i oppfyllelse? Daniels bok ble fullført omkring år 536 f.v.t. Makedonerkongen  Aleksander den store, som ble født 180 år senere, i 356 f.v.t., beseiret det persiske riket. Han var «det store hornet» mellom øynene på «geitebukken». Den jødiske historieskriveren Josefus skrev at da Aleksander gikk inn i Jerusalem før han vant over Persia, var det noen som viste ham Daniels bok. Aleksander trakk den slutning at de ordene de viste ham i Daniels profeti, siktet til hans eget felttog mot Persia. Og i historiebøker kan du lese om hvordan det gikk med Aleksanders rike etter at han døde i 323 f.v.t. Med tiden var det fire generaler som overtok riket, og innen 301 hadde de ’fire hornene’ som oppstod i stedet for «det store hornet», delt riket i fire. Enda en gang har vi god grunn til å undre oss, og vi må spørre: Hvordan kunne en bok på en så levende og nøyaktig måte forutsi hva som skulle skje omkring 200 år senere?

9 Bibelen selv besvarer spørsmålene på denne måten: «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig.» (2. Timoteus 3: 16) Det greske ordet som er oversatt med «inspirert av Gud», betyr bokstavelig «Gud-åndet». Gud «åndet» på omkring 40 skribenter ved å inngi de opplysningene vi nå finner i Bibelens bøker, i deres sinn. De få eksemplene vi har sett på nå — i vitenskapelig, historisk og profetisk sammenheng — peker helt klart bare i én retning. Konklusjonen blir at denne unike boken, Bibelen, ikke er et produkt av menneskers visdom, men kommer fra Gud. Det er imidlertid mange i dag som tviler på om det finnes en Gud. Hva med deg?

^ avsn. 3 Forkortelsen «f.v.t.» står for «før vår tidsregning», og forkortelsen «e.v.t.» står for «etter vår tidsregning».