Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan få fullt utbytte av denne brosjyren

Hvordan få fullt utbytte av denne brosjyren

Denne brosjyren vil hjelpe deg til å lære direkte fra Guds Ord, Bibelen. Henvisningene i slutten av hvert avsnitt viser hvor i Bibelen du finner svar på de spørsmålene som står i fet skrift.

Når du leser versene fra Bibelen, så tenk over hvordan de besvarer spørsmålene. Hvem som helst av Jehovas vitner vil gjerne hjelpe deg til å resonnere over hva det som står i skriftstedene, betyr. – Les Lukas 24:32, 45.

Merk: Alle de publikasjonene som er nevnt i denne brosjyren, er utgitt av Jehovas vitner.