Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 3

Kommer Bibelen virkelig fra Gud?

Kommer Bibelen virkelig fra Gud?

1. Hvem er Bibelens Forfatter?

Det gode budskap om at mennesker skal få leve evig på jorden, er nedskrevet i Bibelen. (Salme 37:29) Bibelen består av 66 mindre bøker. Gud brukte omkring 40 gudfryktige menn til å skrive dem. De første 5 bøkene ble skrevet av Moses for rundt 3500 år siden. Den siste boken ble skrevet av apostelen Johannes for over 1900 år siden. Hvem sine tanker var det bibelskribentene skrev ned? Gud kommuniserte med bibelskribentene ved hjelp av sin hellige ånd. (2. Samuelsbok 23:2) De skrev ned Guds tanker, ikke sine egne. Det er derfor Jehova som er Bibelens Forfatter. – Les 2. Timoteus 3:16; 2. Peter 1:20, 21.

Se videoen Hvem er Bibelens Forfatter?

2. Hvordan kan vi vite at Bibelen er fra Gud?

Vi vet at Bibelen er fra Gud fordi den forutsier framtiden helt nøyaktig. Ingen mennesker kan gjøre det. (Josva 23:14) Det er bare Den Allmektige Gud som kan forutse menneskenes framtid på en nøyaktig måte. – Les Jesaja 42:9; 46:10.

Vi burde kunne vente at en bok fra Gud er unik, og Bibelen er det. Den er blitt utgitt i flere milliarder eksemplarer og på mange hundre språk. Selv om Bibelen er en gammel bok, harmonerer den med bevist vitenskap. En annen ting er at Bibelens 40 skribenter ikke motsier hverandre. * Dessuten bærer Bibelen tydelig preg av Guds kjærlighet, og den har fremdeles kraft til å forandre folks liv til det bedre. Disse kjensgjerningene overbeviser millioner av mennesker om at Bibelen er Guds Ord. – Les 1. Tessaloniker 2:13.

Se videoen Hvordan kan vi vite om Bibelen er fra Gud?

 3. Hva handler Bibelen om?

Et sentralt tema i Bibelen er det gode budskap om at Gud har en kjærlig hensikt med menneskene. Bibelen forteller hvordan menneskene tidlig i historien mistet det privilegiet å leve på en paradisisk jord, og hvordan paradiset til slutt skal bli gjenopprettet. – Les Åpenbaringen 21:4, 5.

Guds Ord inneholder også lover, prinsipper og råd. Bibelen forteller dessuten hvordan Gud har handlet med menneskene opp gjennom historien. Gjennom disse beretningene blir vi kjent med Guds personlighet. Så Bibelen kan hjelpe deg til å lære Gud å kjenne. Den forklarer hvordan du kan bli hans venn. – Les Salme 19:7, 11; Jakob 2:23; 4:8.

4. Hvordan kan du forstå Bibelen?

Denne brosjyren vil hjelpe deg til å forstå Bibelen. Den bruker den samme metoden som Jesus brukte. Han hjalp sine tilhørere til å «forstå Skriftene» ved å henvise til forskjellige skriftsteder og forklare dem. – Les Lukas 24:27, 45.

Det gode budskap fra Gud er virkelig fascinerende. Noen stiller seg likevel helt likegyldige til det, og andre irriterer seg over det. La ikke det ta motet fra deg. Dine muligheter til å oppnå evig liv avhenger av at du lærer Gud å kjenne. – Les Johannes 17:3.

 

^ avsn. 3 Du kan lese mer om dette i boken Bibelen – Guds eller menneskers ord?