Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 14

Hvorfor har Gud en organisasjon?

Hvorfor har Gud en organisasjon?

1. Hvorfor organiserte Gud israelittene i gammel tid?

Gud organiserte etterkommere av patriarken Abraham som en nasjon og sørget for at de fikk en lovsamling. Han kalte denne nasjonen «Israel», og han ga den ansvaret for å bevare den sanne tilbedelse og hans ord. (Salme 147:19, 20) Mennesker fra alle nasjoner kunne bli velsignet ved hjelp av Israel. – Les 1. Mosebok 22:18.

Gud utvalgte israelittene til å være hans vitner. Israelittenes historie viser tydelig at det var bra for mennesker å være lydige mot Guds lover. (5. Mosebok 4:6) Andre kunne altså lære den sanne Gud å kjenne gjennom israelittene. – Les Jesaja 43:10, 12.

2. Hvorfor er de sanne kristne organisert?

Med tiden mistet nasjonen Israel Jehovas godkjennelse, og han erstattet den med den kristne menighet. (Matteus 21:43; 23:37, 38) Istedenfor israelittene er det nå de sanne kristne som tjener som Jehovas vitner. – Les Apostlenes gjerninger 15:14, 17.

Jesus organiserte dem som fulgte ham, for at de skulle forkynne og gjøre disipler i alle nasjoner. (Matteus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Nå i avslutningen for den nåværende verdensordningen pågår dette arbeidet med større intensitet enn noensinne. For første gang i historien har Jehova forent millioner av mennesker fra alle nasjoner i den sanne tilbedelse. (Åpenbaringen 7:9, 10) En annen grunn til at de sanne kristne er organisert, er at de skal kunne oppmuntre og hjelpe hverandre. Verden over har de det samme programmet for bibelsk undervisning på møtene sine. – Les Hebreerne 10:24, 25.

 3. Hvordan fikk Jehovas vitners organisasjon i nyere tid sin begynnelse?

I 1870-årene begynte en liten gruppe bibelstudenter å gjenoppdage bibelske sannheter som ikke hadde vært framme i lyset på lenge. De forsto at Jesus hadde organisert den kristne menighet for at den skulle forkynne. De gikk derfor i gang med en internasjonal forkynnelseskampanje for å gjøre folk kjent med budskapet om Guds rike. I 1931 tok de navnet Jehovas vitner. – Les Apostlenes gjerninger 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Hvordan er Jehovas vitner organisert?

I det første århundre fikk de kristne menighetene i mange land hjelp og veiledning fra et sentralt styrende råd som anerkjente Jesus som menighetens Hode. (Apostlenes gjerninger 16:4, 5) I dag får Jehovas vitner verden over på lignende måte hjelp og veiledning fra et styrende råd av erfarne eldste. Det styrende råd fører tilsyn med Jehovas vitners avdelingskontorer, der det oversettes, trykkes og distribueres bibelsk studiemateriell. Denne litteraturen foreligger på over 800 språk. Gjennom det styrende råd kan dermed over 120 000 menigheter over hele verden få bibelsk oppmuntring og veiledning. I hver menighet tjener kvalifiserte menn som eldste, det vil si tilsynsmenn. Disse mennene tar hånd om Guds hjord på en kjærlig måte. – Les 1. Peter 5:2, 3.

Jehovas vitner er organisert for å forkynne det gode budskap og gjøre disipler. I likhet med apostlene forkynner vi fra hus til hus. (Apostlenes gjerninger 20:20) Vi tilbyr oss også å studere Bibelen med mennesker som er oppriktig interessert i å finne ut hva som er sant. Men Jehovas vitner er ikke bare en organisasjon. Vi er en familie som har en kjærlig Far. Vi er brødre og søstre som er glad i hverandre. (2. Tessaloniker 1:3) Det at Jehovas folk er organisert for å kunne gjøre Guds vilje og hjelpe andre, gjør at de er en virkelig lykkelig familie. – Les Salme 33:12; Apostlenes gjerninger 20:35.