Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 10

Hvordan kan man identifisere den sanne religion?

Hvordan kan man identifisere den sanne religion?

1. Finnes det bare én sann religion?

«Vær på vakt mot de falske profetene!» – MATTEUS 7:15.

Jesus lærte sine disipler bare én religion, den sanne religion. Den er som en vei som fører til evig liv. Jesus sa om denne veien: «Det er få som finner den.» (Matteus 7:14) Gud godkjenner bare tilbedelse som er basert på hans Ord, Bibelen. Alle som tjener ham på rette måte, er forent i samme tro. – Les Johannes 4:23, 24; 14:6; Efeserne 4:4, 5.

Se videoen Godkjenner Gud alle religioner?

2. Hva sa Jesus om falske kristne?

«De sier offentlig at de kjenner Gud, men de fornekter ham ved det de gjør.» – TITUS 1:16.

Jesus advarte om at falske profeter skulle forderve kristendommen. I det ytre ser de ut som sanne tilbedere. De kirkesamfunnene de tilhører, kaller seg kristne. Men det er mulig å gjennomskue slike falske kristne. Hvordan? Jo, det er bare den sanne religion som frambringer ekte kristne, og de skiller seg ut ved sine egenskaper og sin levemåte. – Les Matteus 7:13–23.

3. Hvordan kan man finne ut hvem som er de sanne kristne?

Tenk over disse fem kjennetegnene:

  • De sanne kristne respekterer Bibelen som Guds Ord. De går inn for å leve etter Bibelens prinsipper. Den sanne religion er derfor forskjellig fra religion som er basert på menneskers oppfatninger. (Matteus 15: 7–9) De sanne kristne forkynner ikke én ting og praktiserer noe annet. – Les Johannes 17:17; 2. Timoteus 3:16, 17.

  • Jesu sanne disipler ærer Guds navn, Jehova. Jesus æret Guds navn ved å gjøre det kjent. Han hjalp mennesker til å lære Gud å kjenne og lærte dem å be om at Guds navn måtte bli helliget. (Matteus 6:9) Hvilket av de trossamfunnene du kjenner til, er opptatt av å gjøre Guds navn kjent? – Les Johannes 17:26; Romerne 10:13, 14.

  • De sanne kristne forkynner om Guds rike. Gud ga Jesus i oppdrag å forkynne det gode budskap om Riket. Guds rike er menneskenes eneste håp. Jesus forkynte om dette Riket helt til den dagen han døde. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Han sa at hans disipler skulle forkynne om det. Hvis noen tar kontakt med deg for å snakke om Guds rike, hvilket trossamfunn er det da sannsynlig at han eller hun tilhører? – Les Matteus 24:14.

  • De som følger Jesus, er ikke en del av denne onde verden. De skiller seg ut ved at de ikke engasjerer seg i politikk eller i konflikter i samfunnet. (Johannes 17:16; 18:36) De tar dessuten avstand fra skadelige handlinger og holdninger som er vanlige i verden. – Les Jakob 4:4.

  • De sanne kristne har inderlig kjærlighet til hverandre. Ut fra Guds Ord lærer de å ha respekt for alle, uansett etnisk bakgrunn. Falsk religion har ofte gitt sin fulle støtte til nasjonenes kriger, men det er noe de sanne kristne ikke gjør. (Mika 4:1–3) De sanne kristne bruker isteden uselvisk av sin tid og sine ressurser for å hjelpe og oppmuntre andre. – Les Johannes 13:34, 35; 1. Johannes 4:20.

4. Kan du identifisere den sanne religion?

Hvilket trossamfunn er det som baserer hele sin lære på Guds Ord, som ærer Guds navn, og som forkynner at Guds rike er menneskenes eneste håp? Hvilken gruppe er det som viser kjærlighet i praksis, og som ikke deltar i krig? Hva mener du? – Les 1. Johannes 3:10–12.