Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

LEKSJON 8

Hvorfor tillater Gud ondskap og lidelser?

Hvorfor tillater Gud ondskap og lidelser?

1. Hvordan oppsto det onde?

Gud har tillatt menneskene å herske lenge nok til at det blir bevist at de ikke klarer å løse menneskehetens problemer

Det onde oppsto på jorden da Satan kom med den første løgnen. Satan ble ikke skapt ond. Han var en fullkommen engel, men «han sto ikke fast i sannheten». (Johannes 8:44) Han utviklet et ønske om å bli tilbedt, selv om det bare er Gud som har rett til å bli det. Satan løy for den første kvinnen, Eva, og overtalte henne til å gjøre som han sa, istedenfor å være lydig mot Gud. Adam valgte å gjøre det samme som Eva og var også ulydig mot Gud. Det valget Adam traff, resulterte i lidelser og død. – Les 1. Mosebok 3:1–6, 19.

Da Satan fikk Eva til å være ulydig mot Gud, satte han i gang et opprør mot Gud. Han reiste tvil om Guds rett til å herske som universets Overherre. De aller fleste mennesker har stilt seg på Satans side og vil ikke ha Gud som sin Hersker. Satan er dermed blitt «verdens hersker». – Les Johannes 14:30; 1. Johannes 5:19.

2. Var det noe feil med det Gud hadde skapt?

Alt Gud gjør, er fullkomment. Gud skapte menneskene og englene slik at de var i stand til å være fullkomment lydige mot ham. (5. Mosebok 32:4, 5) Vi ble skapt med frihet til å velge om vi vil gjøre det som er godt, eller det som er ondt. Denne friheten gir oss mulighet til å vise at vi elsker Gud. – Les Jakob 1:13–15; 1. Johannes 5:3.

3. Hvorfor tillater Gud fremdeles nød og lidelser?

Jehova har i en begrenset periode tillatt opprøret mot hans overherredømme. Hvorfor? For at det skal bli tydelig at menneskene ikke kan styre seg selv uavhengig av ham. (Forkynneren 7:29; 8:9) De siste 6000 års historie bekrefter at det er slik. Menneskelige herskere har ikke klart å gjøre slutt på krig, kriminalitet, urettferdighet eller sykdom. – Les Jeremia 10:23; Romerne 9:17.

I motsetning til menneskers styre er Guds styre til beste for alle som godtar det. (Jesaja 48:17, 18) Jehova skal snart fjerne alle menneskelige styresmakter. Det er bare de menneskene som velger Guds styre, som skal få bo på jorden. – Jesaja 11:9. – Les Daniel 2:44.

Se videoen Hvorfor tillater Gud lidelser?

4. Hva gir Guds tålmodighet oss mulighet til?

Satan påsto at ingen ville tjene Jehova av uselvisk kjærlighet. Kunne du tenke deg å motbevise den løgnen? Det kan du! Guds tålmodighet gir oss alle mulighet til å vise om vi foretrekker Guds styre eller menneskers styre. Den måten vi lever på, viser hva vi velger. – Les Job 1:8–12; Ordspråkene 27:11.

5. Hvordan kan vi velge Gud som vår Hersker?

De valgene vi treffer, viser om vi ønsker Gud som vår Hersker

Vi kan velge Gud som vår Hersker ved at vi undersøker hans Ord, Bibelen, og begynner å tilbe ham på den måten han ønsker. (Johannes 4:23) Vi kan vise at vi ikke vil ha Satan som vår hersker, ved at vi i likhet med Jesus lar være å engasjere oss i politikk og ikke går i krig. – Les Johannes 17:14.

Satan bruker sin makt til å fremme en umoralsk og destruktiv livsstil. Når vi tar avstand fra en slik livsstil, kan det være at noen av vennene våre og noen i familien vår gjør narr av oss eller motarbeider oss. (1. Peter 4:3, 4) Vi må derfor treffe et valg. Vil vi være sammen med mennesker som elsker Gud? Og vil vi følge Guds vise og kjærlige lover? Hvis vi gjør det, beviser vi at Satan løy da han påsto at ingen ville være lydige mot Gud hvis det kostet dem noe. – Les 1. Korinter 6:9, 10; 15:33.

Guds kjærlighet til menneskene er en garanti for at det skal bli slutt på ondskap og lidelser. De som viser at de tror på dette, kommer til å få leve evig på jorden. – Les Johannes 3:16.