Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

LEKSJON 5

Hva er Guds hensikt med jorden?

Hva er Guds hensikt med jorden?

1. Hvorfor skapte Gud jorden?

Jehova ga jorden til menn og kvinner. Den er vårt hjem. Så de to første menneskene, Adam og Eva, ble ikke skapt for å befolke himmelen – Gud hadde allerede skapt engler, som skulle leve i himmelen. (Job 38:4, 7) Gud satte isteden det første mennesket i et vakkert paradis som ble kalt Edens hage. (1. Mosebok 2:15–17) Jehova ga Adam og hans framtidige etterkommere mulighet til å leve evig på jorden. – Les Salme 37:29; 115:16.

Til å begynne med var det bare Edens hage som var et paradis. Det første menneskepar skulle fylle jorden med sine etterkommere. Etter hvert skulle de legge hele jorden under seg og gjøre den til et paradis. (1. Mosebok 1:28) Jorden skal aldri bli ødelagt. Den kommer alltid til å være menneskenes hjem. – Les Salme 104:5.

Se videoen Hvorfor skapte Gud jorden?

2. Hvorfor er ikke jorden et paradis nå?

Adam og Eva var ulydige mot Jehova Gud, og han viste dem derfor ut av hagen. Paradiset gikk tapt, og ikke noe menneske har klart å gjenopprette det. Bibelen sier: «Jorden er blitt overgitt til de onde.» – Job 9:24. – Les 1. Mosebok 3:23, 24.

Har Jehova gått bort fra sin opprinnelige hensikt med menneskene? Nei! Han er allmektig. Han gjennomfører det han har bestemt seg for. (Jesaja 45:18) Han skal sørge for at menneskene får det slik som han hadde tenkt fra begynnelsen av. – Les Salme 37:11, 34.

3. Hvordan skal paradiset bli gjenopprettet?

Paradiset skal bli gjenopprettet på jorden under Jesu styre som Guds Konge. I en krig som kalles Harmageddon, skal Jesus lede Guds engler og tilintetgjøre alle som er motstandere av Gud. Jesus skal så sørge for at Satan blir holdt i fangenskap i 1000 år. Guds folk kommer til å overleve Harmageddon, for Jesus vil lede og beskytte dem. De skal få leve evig i paradiset her på jorden. – Les Åpenbaringen 20:1–3; 21:3, 4.

4. Når skal det bli slutt på nød og lidelse?

Når skal Gud fjerne alt det onde fra jorden? Jesus beskrev et ’tegn’ som skulle vise når enden var nær. Forholdene i verden i dag truer menneskenes eksistens og viser at vi nå lever i «avslutningen på verdensordningen». – Les Matteus 24:3, 7–14, 21, 22.

I løpet av de 1000 årene Jesus skal herske fra himmelen over jorden, skal han gjøre slutt på all nød og lidelse. (Jesaja 9:6, 7; 11:9) I tillegg til at Jesus skal være Konge, skal han tjene som Øversteprest og stryke ut syndene til dem som elsker Gud. Gjennom Jesus skal Gud dermed fjerne sykdom, aldring og død. – Les Jesaja 25:8; 33:24.

5. Hvem skal få leve i det framtidige paradiset?

I Rikets sal vil du treffe mennesker som elsker Gud, og som ønsker å lære å gjøre hans vilje

De som er lydige mot Gud, kommer til å få leve i paradiset. (1. Johannes 2:17) Jesus har sendt ut sine disipler for at de skal finne ydmyke mennesker og lære dem hvordan de kan bli godkjent av Gud. I dag forbereder Jehova millioner av mennesker på å leve i det framtidige paradiset på jorden. (Sefanja 2:3) I Jehovas vitners Rikets saler lærer folk å bli bedre ektemenn og fedre og å bli bedre koner og mødre. Barn og foreldre tilber Jehova sammen og lærer hvordan kunnskap fra Bibelen kan gi dem et bedre liv. – Les Mika 4:1–4.