Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

LEKSJON 9

Hvordan kan man oppnå et lykkelig familieliv?

Hvordan kan man oppnå et lykkelig familieliv?

1. Hvorfor er ekteskapet så viktig for familiens lykke?

Jehova er den lykkelige Gud, og han ønsker at alle familier skal være lykkelige. (1. Timoteus 1:11) Det er han som har innstiftet ekteskapsordningen. Ekteskapet er viktig for familiens lykke fordi det gir barn et trygt og stabilt miljø å vokse opp i. De kristne må følge de lokale lovene for registrering av ekteskap. Les Lukas 2:1, 4, 5.

Hvordan ser Gud på ekteskapet? Han vil at det skal være en varig forbindelse mellom en mann og en kvinne. Jehova vil at ektefellene skal være trofaste mot hverandre. (Hebreerne 13:4) Han hater skilsmisse. (Malaki 2:16) Men han tillater at en kristen skiller seg og gifter seg på nytt hvis ektefellen har vært utro. – Les Matteus 19:3–6, 9.

2. Hvordan bør ektefellene behandle hverandre?

Jehova skapte mannen og kvinnen slik at de skulle utfylle hverandre i ekteskapet. (1. Mosebok 2:18) Som familiens overhode er det først og fremst mannen som har ansvaret for å forsørge familien og lære den om Gud. Han må vise sin kone kjærlighet ved å være selvoppofrende. Mann og kone må elske og respektere hverandre. Ettersom ingen ektemann og ingen kone er fullkommen, er det å lære å tilgi svært viktig for å bevare lykken i ekteskapet. – Les Efeserne 4:31, 32; 5:22–25, 33; 1. Peter 3:7.

3. Bør man bryte ut av et ulykkelig ekteskap?

Hvis du og ektefellen din har problemer i ekteskapet, bør dere begge gå inn for å behandle hverandre med kjærlighet. (1. Korinter 13:4, 5) Guds Ord anbefaler ikke separasjon som en løsning på alminnelige problemer i ekteskapet. – Les 1. Korinter 7:10–13.

4. Dere barn, hva ønsker Gud for dere?

Jehova vil at dere skal være glade og lykkelige. Han gir dere de aller beste rådene for hvordan dere bør bruke tiden mens dere er unge. Han vil at dere skal dra nytte av den visdommen og erfaringen foreldrene deres har. (Kolosserne 3:20) Jehova, som er vår Skaper, vil også at dere skal oppleve gleden ved å gjøre noe for ham og hans Sønn. – Les Forkynneren 11:9 til 12:1; Matteus 19:13–15; 21:15, 16.

5. Dere foreldre, hvordan kan barna deres få et lykkelig liv?

Dere må sørge for at barna deres har mat, klær og et sted å bo. (1. Timoteus 5:8) Men for at barna skal få et lykkelig liv, må dere også lære dem å bli glad i Jehova og å følge hans veiledning. (Efeserne 6:4) Eksemplets makt er stor – når barna ser at dere har kjærlighet til Gud, kan det ha stor innvirkning på barnas hjerte. Når den undervisningen dere gir, er basert på Guds Ord, kan den forme barnas måte å tenke på i positiv retning. – Les 5. Mosebok 6:4–7; Ordspråkene 22:6.

Det er bra for barna at dere oppmuntrer og roser dem. De trenger også å bli korrigert, og de trenger tydelige grenser. Slik oppdragelse beskytter dem mot oppførsel som kunne gjøre dem ulykkelige. (Ordspråkene 22:15) Men når man korrigerer barna, må man aldri gjøre det på en hard eller ufølsom måte. – Les Kolosserne 3:21.

Jehovas vitner har utgitt flere bøker som er skrevet spesielt for å hjelpe foreldre og barn. Disse bøkene er basert på Bibelen. – Les Salme 19:7, 11.