Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 4

Hvem er Jesus Kristus?

Hvem er Jesus Kristus?

1. Hvordan ble Jesus til?

Hvilke egenskaper gjorde at Jesus var tilnærmelig? – MATTEUS 11:29; MARKUS 10:13–16.

Til forskjell fra alle andre mennesker levde Jesus i himmelen som en åndeskapning før han ble født på jorden. (Johannes 8:23) Han var det første Gud skapte, og han hjalp til med å skape alt annet. Han er den eneste som er blitt skapt direkte av Jehova. Det passer derfor godt at han blir kalt Guds ’enbårne’ Sønn. (Johannes 1:14) Fordi Jesus tjente som Guds Talsmann, blir han også kalt «Ordet». – Les Ordspråkene 8:22, 23, 30; Kolosserne 1:15, 16.

2. Hvorfor kom Jesus til jorden?

Gud sendte sin Sønn til jorden ved å overføre hans liv fra himmelen til den jødiske jomfruen Marias morsliv. Jesus hadde altså ikke en menneskelig far. (Lukas 1:30–35) Jesus kom til jorden (1) for å lære andre sannheten om Gud, (2) for å vise ved sitt eksempel hvordan vi kan gjøre Guds vilje også når vi har det vanskelig, og (3) for å gi sitt fullkomne liv som «en løsepenge». – Les Matteus 20:28.

3. Hvorfor trenger vi en løsepenge?

En løsepenge er den prisen som blir betalt for å kjøpe en person fri fra faren for å dø. (2. Mosebok 21:29, 30) Det var ikke Guds opprinnelige hensikt at menneskene skulle bli gamle og dø. Hvordan vet vi det? Gud sa til det første mennesket, Adam, at hvis han var ulydig mot ham, noe som ifølge Bibelen er å synde, kom han til å dø. Hvis Adam ikke hadde syndet, ville han altså aldri ha dødd. (1. Mosebok 2:16, 17; 5:5) Bibelen sier at døden «kom inn i» menneskeverdenen  gjennom Adam. Adam overførte synden og syndens straff, døden, til alle sine etterkommere. Vi trenger en løsepenge for å bli kjøpt fri fra den dødsstraffen som vi har arvet fra Adam. – Les Romerne 5:12; 6:23.

Hvem kunne betale den løsepengen som måtte til for å kjøpe oss fri fra døden? Når vi dør, betaler vi straffen bare for våre egne synder. Ikke noe ufullkomment menneske kan betale løsepengen for andres synder. – Les Salme 49:7–9.

4. Hvorfor døde Jesus?

I motsetning til oss var Jesus fullkommen. Han trengte derfor ikke å dø på grunn av egne synder – for han begikk aldri noen synd. Jesus døde for å betale for andres synder. Gud viste oss mennesker så stor kjærlighet at han sendte sin Sønn for at han skulle dø for oss. Og Jesus viste at han elsket oss, ved å være lydig mot sin Far og gi sitt liv for våre synder. – Les Johannes 3:16; Romerne 5:18, 19.

Se videoen Hvorfor døde Jesus?

5. Hva gjør Jesus nå?

Da Jesus var her på jorden, helbredet han syke, oppreiste døde og hjalp folk som hadde det vanskelig. På den måten viste han hva han skal gjøre i framtiden for alle som er lydige mot Gud. (Matteus 15:30, 31; Johannes 5:28) Etter at Jesus døde, oppreiste Gud ham til liv som åndeskapning igjen. (1. Peter 3:18) Jesus ventet deretter ved Guds høyre hånd til Gud ga ham makt til å herske som Konge over hele jorden. (Hebreerne 10:12, 13) Jesus hersker nå som Konge i himmelen, og hans etterfølgere forkynner det gode budskapet om dette over hele verden. – Les Daniel 7:13, 14; Matteus 24:14.

Jesus skal snart bruke sin makt som Konge til å gjøre slutt på alle lidelser og fjerne dem som forårsaker dem. Alle som viser tro på Jesus ved å være lydige mot ham, vil få leve i et paradis her på jorden. – Les Salme 37:9–11.