Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 LEKSJON 11

Hvorfor er det bra for oss å leve etter Bibelens prinsipper?

Hvorfor er det bra for oss å leve etter Bibelens prinsipper?

1. Hvorfor har vi behov for veiledning?

Hvordan kan Bibelens prinsipper motivere oss til å være nøye med sikkerheten? – SALME 36:9.

Vår Skaper er visere enn vi er. Som en kjærlig Far har han omsorg for oss. Og det var ikke hans hensikt at vi skulle være uavhengige av ham. (Jeremia 10:23) Så akkurat som et barn trenger å bli veiledet av foreldrene, har vi alle behov for å bli veiledet av Gud. (Jesaja 48:17, 18) Gud gir oss veiledning gjennom prinsippene i Bibelen. – Les 2. Timoteus 3:16.

Jehovas lover og prinsipper lærer oss den beste måten å leve på nå og viser oss hvordan vi kan oppnå evige velsignelser i framtiden. Ettersom Gud har skapt oss, er det bare rett og rimelig at vi følger den veiledningen vi får fra ham. – Les Salme 19:7, 11; Åpenbaringen 4:11.

2. Hva er bibelske prinsipper?

Bibelske prinsipper er grunnleggende sannheter. Lover, derimot, gjelder gjerne konkrete situasjoner. (5. Mosebok 22:8) Vi må bruke tenkeevnen for å forstå hvordan et prinsipp skal anvendes i en bestemt situasjon. (Ordspråkene 2:10–12) Bibelen lærer for eksempel at livet er en gave fra Gud. Vi kan la oss lede av dette grunnleggende prinsippet på jobben, hjemme og når vi reiser. Det får oss til å ta forholdsregler og tenke på sikkerheten. – Les Apostlenes gjerninger 17:28.

3. Hvilke to prinsipper er de viktigste?

Jesus omtalte to prinsipper som viktigere enn andre. Det første viser hva som er selve meningen med livet – å kjenne Gud, å elske ham og å tjene ham trofast. Vi bør ta hensyn til dette første  prinsippet i alle våre avgjørelser. (Ordspråkene 3:6) De som lever etter dette prinsippet, oppnår vennskap med Gud, sann lykke og evig liv. – Les Matteus 22:36–38.

Det andre prinsippet kan hjelpe oss til å ha et fredelig forhold til andre. (1. Korinter 13:4–7) Det å følge dette andre prinsippet innebærer at man etterligner Guds måte å behandle mennesker på. – Les Matteus 7:12; 22:39, 40.

4. Hvorfor er det bra for oss å leve etter Bibelens prinsipper?

Bibelske prinsipper hjelper familier til å være forent i kjærlighet. (Kolosserne 3:12–14) Guds Ord inneholder også prinsipper som beskytter familien, for eksempel det viktige prinsippet om at ekteskapet skal være varig. – Les 1. Mosebok 2:24.

Det at vi lever etter det Bibelen lærer, kan beskytte oss materielt og følelsesmessig. Arbeidsgivere foretrekker for eksempel ofte arbeidstakere som følger de bibelske prinsippene om at man skal være ærlig og arbeidsom. (Ordspråkene 10:4, 26; Hebreerne 13:18) Guds Ord lærer oss også at vi skal være fornøyde når vi har det vi trenger til livets opphold, og at vi skal se på vennskapet med Gud som viktigere enn materielle ting. – Les Matteus 6:24, 25, 33; 1. Timoteus 6:8–10.

Det at vi lever etter bibelske prinsipper, kan beskytte helsen vår. (Ordspråkene 14:30; 22:24, 25) Guds Ord fordømmer for eksempel det å drikke seg full. Hvis vi følger denne loven, kan det beskytte oss mot dødelige sykdommer og mot ulykker. (Ordspråkene 23:20) Jehova tillater at vi drikker alkohol, men bare i moderate mengder. (Salme 104:15; 1. Korinter 6:10) Prinsippene fra Gud er bra for oss fordi de lærer oss å passe på både hva vi gjør, og hvordan vi tenker. (Salme 119:97–100) Men sanne kristne respekterer ikke Guds normer bare fordi de har fordeler av det. De gjør det fordi det bringer ære til Jehova. – Les Matteus 5:14–16.