Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Tjen Jehova, ikke Satan

Tjen Jehova, ikke Satan

Vi har alle et valg. Vi kan enten tjene Jehova, eller så kan vi tjene Satan og hans demoner. Vi kan ikke tjene begge. Hvor forstandig det er å tjene Jehova!

Jehova er god

Som vi har sett, liker demonene å skade og bedra folk. Det gjør ikke Jehova. Han elsker menneskene som en far elsker sine barn. Fra ham kommer «all god gave og all fullkommen gave». (Jakob 1: 17) Han holder ikke noe godt tilbake fra menneskene, men skjenker dem også gaver som det koster ham selv mye å gi. — Efeserne 2: 4⁠—7.

Jesus, Guds Sønn, viste menneskene kjærlighet ved å helbrede deres sykdommer

Tenk på det Jesus, Guds Sønn, gjorde da han var på jorden. Han fikk stumme til å tale og blinde til å se. Han helbredet spedalske og lamme. Han drev ut onde ånder eller demoner og helbredet alle slags sykdommer. Ved Guds makt oppreiste Jesus til og med døde til liv. — Matteus 9: 32⁠—35; 15: 30, 31; Lukas 7: 11⁠—15.

Gud forteller oss ikke løgner for å villede oss. Han sier alltid sannheten. Han bedrar aldri noen. — 4. Mosebok 23: 19.

 Unngå urene skikker

Akkurat som en flue blir sittende fast når den kommer inn i et edderkoppnett, er millioner av mennesker blitt sittende fast i et spinn av overtro og falske forestillinger. De frykter de døde. De frykter demonene. De engster seg for forbannelser, varsler, amuletter og fetisjer. De er bundet av oppfatninger og tradisjoner som er basert på Satan Djevelens løgner. Guds tjenere er ikke bundet av noen av disse tingene.

Jehova er langt mektigere enn Satan. Hvis du tjener Jehova, vil han beskytte deg mot demonene. (Jakob 4: 7) Forbannelser vil ikke virke på deg. I Nigeria uttalte for eksempel tre mektige heksedoktorer hver sin forbannelse for å drepe et av Jehovas vitner som ikke ville forlate byen. Da forbannelsene ikke virket, ble en av heksedoktorene så redd at han gikk til dette vitnet og bad om å bli vist barmhjertighet.

Efeserne brente sine bøker om magi

Hvis demonene plager deg, kan du påkalle Jehova ved å bruke hans navn, og han vil beskytte deg. (Ordspråkene 18: 10) Men for å oppnå Guds beskyttelse må du rive deg fullstendig løs fra alt som har tilknytning til spiritisme og demondyrkelse. Det gjorde Guds tilbedere i fortidens Efesos. De samlet sammen alle sine bøker om svartekunst eller magi og brente dem. (Apostlenes gjerninger 19: 19, 20) Guds tjenere i vår tid må gjøre det samme. Kvitt deg med tryllemidler, amuletter, «beskyttende» bånd, fetisjer, bøker om magi og alt annet som har tilknytning til spiritistiske handlinger.

 Utøv sann tilbedelse

Hvis du ønsker å behage Gud, er det ikke nok å slutte med falsk tilbedelse og onde gjerninger. Du må også aktivt utøve ren tilbedelse. Bibelen viser hva som kreves:

Vær til stede på kristne møter. — Hebreerne 10: 24, 25

Studer Bibelen. — Johannes 17: 3

Forkynn for andre. — Matteus 24: 14

Be til Jehova. — Filipperne 4: 6, 7

Bli døpt. — Apostlenes gjerninger 2: 41

 Kom sammen med Jehovas vitner

Satan og demonene har sine folk på jorden som lærer og praktiserer urette ting. Men Jehova har også et folk. Dette folket er Jehovas vitner. (Jesaja 43: 10) Rundt omkring på jorden finnes det over seks millioner Jehovas vitner. De anstrenger seg alle sammen for å gjøre det som er godt, og lære folk sannheten. I de fleste land kan du treffe dem i Rikets sal, hvor du vil være hjertelig velkommen.

Deres arbeid går ut på å hjelpe andre til å tjene Gud. De vil gjerne studere Bibelen sammen med deg i ditt hjem og hjelpe deg til å lære hvordan du kan tilbe Jehova på den rette måten. Du må ikke betale noe for det. Jehovas vitner underviser med glede i sannheten fordi de har kjærlighet til sine medmennesker og til Jehova Gud.

Jehovas vitner vil hjelpe deg til å tjene Gud