Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 11

Hvorfor skjer det så mye vondt?

Hvorfor skjer det så mye vondt?

1, 2. Hvilket spørsmål er det mange som stiller seg?

EN TSUNAMI utsletter en hel landsby. En mann begynner å skyte rundt seg i en kirke og sårer og dreper mange mennesker. En mor dør av kreft og etterlater seg fem barn.

2 Når det skjer naturkatastrofer og andre tragiske ting, er det mange som spør: «Hvorfor?» Mange spør seg selv hvorfor det er så mye hat og lidelse i verden. Har du også lurt på det?

3, 4. (a) Hvilke spørsmål stilte Habakkuk? (b) Hva svarte Jehova på Habakkuks spørsmål?

3 I Bibelen leser vi at mennesker som hadde sterk tro på Gud, også stilte slike spørsmål. En av dem var profeten Habakkuk, som spurte Jehova: «Hvorfor lar du meg se ondskap? Og hvorfor tillater du undertrykkelse? Hvorfor er det ødeleggelse og vold foran meg? Og hvorfor er det så mange stridigheter og konflikter?» – Habakkuk 1:3.

4 I Habakkuk 2:2, 3 leser vi hva Gud svarte på Habakkuks spørsmål. Han lovte å rette på situasjonen. Jehova elsker menneskene høyt. Bibelen sier: «Han har omsorg for dere.» (1. Peter 5:7) Gud hater å se lidelse mye mer enn vi gjør. (Jesaja 55:8, 9) Men hvis det er tilfellet, hvorfor skjer det da så mye vondt? Vi skal nå se på dette spørsmålet.

 HVORFOR ER DET SÅ MYE LIDELSE I VERDEN?

5. Hva sier mange religiøse ledere om hvorfor det skjer vonde ting? Hva lærer Bibelen?

5 Mange prester og andre religiøse ledere og lærere sier at det er Guds vilje at mennesker lider. Noen sier at alt som skjer i et menneskes liv, også tragiske ting, er noe Gud har forutbestemt, og at det er umulig for oss å forstå hvorfor. Andre sier til og med at mennesker, også små barn, dør for at de skal være hos Gud i himmelen. Men ikke noe av dette er riktig. Jehova er aldri årsak til at det skjer vonde ting. Bibelen sier: «Det er utenkelig for den sanne Gud å handle ondt og for Den Allmektige å gjøre noe som er galt!» – Job 34:10.

6. Hvorfor gir mange Gud skylden for alt det vonde som skjer?

6 Grunnen til at mange gir Gud skylden for lidelsene i verden, er at de tror at det er Gud som styrer verden. Men som vi så i kapittel 3, er det i virkeligheten Satan Djevelen som er verdens hersker.

7, 8. Hvorfor skjer det så mye vondt?

7 Bibelen sier at «hele verden er i den ondes makt». (1. Johannes 5:19) Denne verdens hersker, Satan, er ondskapsfull og grusom. Han «villeder hele den bebodde jord». (Åpenbaringen 12:9) Det har ført til at også mange mennesker er ondskapsfulle og grusomme. Dette er én av grunnene til at det er så mye løgn, hat og grusomhet i verden.

8 En annen grunn til at det er så mye nød og lidelse i verden, er at da Adam og Eva gjorde opprør mot Gud, ble de syndige, og etterkommerne deres arvet synden fra dem. På grunn av synden har vi en tendens til å gjøre gale ting, og derfor hender det ofte at mennesker er årsak til at andre mennesker har det vondt. Mange vil  gjerne være viktigere enn andre. De mobber, de slåss, og de kriger. (Forkynneren 4:1; 8:9) En tredje grunn til at mange lider, er at de har blitt «rammet av uventede hendelser på uventede tidspunkter». (Forkynneren 9:11) De kan ha blitt utsatt for en ulykke eller andre triste ting fordi de tilfeldigvis har vært på feil sted til feil tid.

9. Hvorfor kan vi være sikre på at Jehova har en veldig god grunn til å tillate at det fortsatt skjer mye vondt?

9 Det er aldri Jehova som har skylden når noen har det vondt. Det er ikke han som står bak kriger, kriminalitet og mishandling. Og han forårsaker ikke naturkatastrofer, som jordskjelv, orkaner og oversvømmelser. Men du tenker kanskje: Hvis Jehova er den mektigste i universet, hvorfor hindrer han ikke da at det skjer slike forferdelige ting? Vi vet at Gud elsker oss høyt, så han må ha en veldig god grunn til å tillate at det fortsatt skjer mye vondt. – 1. Johannes 4:8.

HVORFOR GUD TILLATER AT DET SKJER SÅ MYE VONDT

10. Hvordan utfordret Satan Jehova?

10 I Edens hage utfordret Satan Jehovas rett til å herske. Han løy for Adam og Eva og beskyldte Gud for å være en dårlig hersker. Han påsto at Gud holdt noe godt tilbake fra Adam og Eva. Satan ville at de skulle tro at han ville være en bedre hersker enn Jehova, og at de ikke trengte Gud. – 1. Mosebok 3:2–5; se sluttnote 27.

11. Hvilket spørsmål må vi få svar på?

11 Adam og Eva var ulydige mot Jehova og gjorde opprør mot ham. De trodde at de hadde rett til selv å bestemme hva som var rett, og hva som var galt. Hvordan kunne Jehova bevise at opprørerne tok feil, og at han vet hva som er best for menneskene?

12, 13. (a) Hvorfor fjernet ikke Jehova opprørerne med en gang? (b) Hvorfor har Jehova tillatt at Satan får være verdens hersker, og at menneskene får styre seg selv?

 12 Det var Jehovas hensikt at jorden skulle bli fylt av Adam og Evas etterkommere, og at de skulle bo i et paradis. Og Jehovas hensikt skulle bli gjennomført uansett hva Djevelen prøvde å gjøre for å hindre det. (1. Mosebok 1:28; Jesaja 55:10, 11) Dette er en av grunnene til at Jehova ikke lot Adam og Eva dø med en gang. I stedet lot han dem få fortsette å leve og få barn. Dermed gjorde Jehova det mulig for etterkommerne til Adam og Eva å velge hvem de ville ha som sin hersker.

13 Satan utfordret Jehova foran millioner av engler, som fulgte oppmerksomt med på det som skjedde. (Job 38:7; Daniel 7:10) Jehova ga derfor Satan tid til å prøve å bevise at anklagene hans var riktige. Og han ga menneskene tid til å etablere sine egne styreformer i en verden styrt av Satan, slik at de kunne vise om de ville klare å styre seg selv på en vellykket måte uten Guds hjelp.

14. Hva har blitt bevist etter hvert som tiden har gått?

14 Menneskene har prøvd å styre seg selv i flere tusen år, men de har ikke lyktes. Det har blitt bevist at Satan er en løgner. Menneskene trenger Guds hjelp. Profeten Jeremia hadde rett da han sa: «Jeg vet godt, Jehova, at det ikke er opp til mennesket å velge sin vei. Det er ikke opp til den som vandrer, å styre sine skritt.» – Jeremia 10:23.

HVORFOR HAR JEHOVA VENTET SÅ LENGE?

15, 16. (a) Hvorfor har Jehova tillatt at menneskenes lidelser har vart så lenge? (b) Hvorfor har ikke Jehova ordnet opp i de problemene Satan har forårsaket?

15 Hvorfor har Jehova tillatt at menneskenes lidelser  har vart så lenge? Hvorfor hindrer han ikke at det skjer vonde ting? Det har tatt tid å bevise at Satans styre har vært mislykket. Menneskene har prøvd alle slags styreformer uten å lykkes. Selv om de har gjort framskritt innen vitenskap og teknologi, er det fortsatt mye urettferdighet, fattigdom, kriminalitet og krig i verden. Vi klarer ikke å styre oss selv på en god måte uten Gud.

16 Hvis Jehova opp gjennom tiden hadde ordnet opp i de problemene Satan har forårsaket, ville det bety at han hjalp Satan og støttet hans styre. Og det ville Jehova aldri gjøre. Da ville dessuten menneskene få inntrykk av at de kunne klare å styre seg selv på en vellykket måte, slik Satan påsto. Men den påstanden er en løgn, og Jehova ville aldri gjøre noe som fikk menneskene til å tro på den løgnen. Han lyver aldri. – Hebreerne 6:18.

17, 18. Hva skal Jehova gjøre for å rette opp all den skaden Satan har vært årsak til?

17 Kan Jehova rette opp all den skaden som Satans og menneskenes opprør har ført til? Ja. Alt er mulig for Gud. Han vet når alle Satans utfordrende påstander har blitt fullt ut motbevist. Når de har blitt det, vil han gjøre jorden til et paradis, slik det var meningen at den skulle være. Alle de som er i «minnegravene», vil få livet tilbake. (Johannes 5:28, 29) Ingen kommer til å bli syke og dø. Jesus skal gjøre godt igjen alt det vonde som Satan har vært årsak til. Jehova skal bruke Jesus til å «gjøre ende på Djevelens gjerninger». (1. Johannes 3:8) Vi er takknemlige for at Jehova i mellomtiden har vært tålmodig med oss, slik at vi kan bli kjent med ham og velge ham som vår Hersker. (Les 2. Peter 3:9, 10.) Og  når vi har det vanskelig, hjelper han oss til å holde ut. – Les 1. Korinter 10:13.

18 Jehova tvinger oss ikke til å velge ham som vår Hersker. Han har gitt menneskene en fri vilje. La oss se på hva det betyr for oss at vi har fått denne verdifulle gaven.

HVORDAN VIL DU BRUKE DIN FRIE VILJE?

19. Hvilken fantastisk gave har Jehova gitt oss? Hvorfor bør vi være takknemlige for denne gaven?

19 Det at Jehova har gitt oss en fri vilje, gjør at vi er veldig forskjellige fra dyrene. Dyrene følger stort sett instinkter, men vi mennesker kan velge hvordan vi vil leve, og om vi vil glede Jehova. (Ordspråkene 30:24) Vi er heller ikke som maskiner, som bare gjør det de er laget for å gjøre. Vi har frihet til å velge hvem vi vil være, hvem vi vil ha som venner, og hva vi vil gjøre med livet vårt. Jehova vil at vi skal glede oss over livet.

20, 21. Hva er det beste valget du kan ta nå?

20 Jehova vil at vi skal elske ham. (Matteus 22:37, 38) En far blir veldig glad for å høre barnet sitt si: «Jeg er så glad i deg» når barnet sier det av hjertet og ikke blir tvunget til det. Sånn er det med Jehova også. Jehova har gitt oss frihet til å velge om vi vil tjene ham eller ikke. Satan, Adam og Eva valgte å vende Jehova ryggen. Hvordan vil du bruke din frie vilje?

21 Bruk din frie vilje til å tjene Jehova Gud. Det er millioner av andre som har bestemt seg for å glede Gud og avvise Satan. (Ordspråkene 27:11) Hva må du gjøre nå for å kunne leve i Guds nye verden, når han har fjernet all nød og lidelse? Det neste kapitlet svarer på det spørsmålet.