Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL 8

Hva er Guds rike?

Hva er Guds rike?

1. Hvilken kjent bønn skal vi nå se nærmere på?

MILLIONER av mennesker kjenner godt til den bønnen som blir kalt Fadervår eller Herrens bønn. Jesus brukte denne bønnen for å lære disiplene sine hvordan de skulle be. Hva ba han om? Og hvorfor er denne bønnen viktig for oss i dag?

2. Nevn tre viktige ting som Jesus lærte oss å be om.

2 Jesus sa: «Slik skal dere da be: ‘Vår Far i himmelen, la ditt navn bli helliget. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen.’» (Les Matteus 6:9–13.) Hvorfor lærte Jesus oss å be om disse tre tingene? – Se sluttnote 20.

3. Hva trenger vi å vite om Guds rike?

3 Vi har lært at Guds navn er Jehova. Og vi har sett på hva som er Guds vilje når det gjelder menneskene og jorden. Men hva mente Jesus da han sa: «La ditt rike komme»? Vi skal nå se hva Guds rike er, hva det skal gjøre, og hvordan det skal hellige Guds navn.

HVA ER GUDS RIKE?

4. Hva er Guds rike, og hvem er Kongen i dette riket?

4 Jehova har opprettet en regjering i himmelen som ledes av en Konge. Han har valgt Jesus til å være denne Kongen. Bibelen kaller denne regjeringen Guds rike. Jesus er «Kongen over dem som hersker som konger, og Herren over dem som hersker som herrer». (1. Timoteus 6:15) Jesus kan gjøre mer  godt enn en hvilken som helst menneskelig hersker noen gang kan gjøre, og han er mektigere enn alle menneskelige herskere til sammen.

5. Hvor hersker Guds rike fra? Hva skal det herske over?

5 Førti dager etter at Jesus ble oppreist fra døden, vendte han tilbake til himmelen. (Apostlenes gjerninger 2:33) Senere innsatte Jehova ham som Konge i Riket. Guds rike skal herske over jorden fra himmelen. (Åpenbaringen 11:15) Bibelen kaller derfor Guds rike for et ‘himmelsk rike’. – 2. Timoteus 4:18.

6, 7. Hva er det som gjør at Jesus er bedre enn en hvilken som helst menneskelig konge?

6 Bibelen sier at Jesus er større enn alle menneskelige konger fordi han i sammenligning med dem er «den eneste som er udødelig». (1. Timoteus 6:16) Alle menneskelige herskere dør før eller senere, men Jesus kommer aldri til å dø. Alt det gode som Jesus skal gjøre for oss, vil vare evig.

7 I Bibelen blir det forutsagt at Jesus skal være en rettferdig og medfølende Konge. Det står: «Jehovas ånd skal hvile over ham – en ånd som fyller ham med visdom og forstand, gode råd og styrke, en ånd som fyller ham med kunnskap og frykt for Jehova. Han skal ha sin glede i frykten for Jehova. Han skal ikke dømme bare etter det hans øyne ser, eller irettesette bare etter det hans ører hører. Han skal dømme de svake rettferdig.» (Jesaja 11:2–4) Kunne du tenke deg å ha en slik Konge?

8. Hvordan vet vi at Jesus ikke skal herske alene?

8 Gud har utvalgt noen mennesker til å herske sammen med Jesus i den himmelske regjeringen.  Apostelen Paulus sa for eksempel til Timoteus: «Hvis vi fortsetter å holde ut, skal vi også herske som konger sammen med ham.» (2. Timoteus 2:12) Hvor mange er det som skal herske som konger sammen med Jesus?

9. Hvor mange skal herske sammen med Jesus? Når begynte Gud å velge dem ut?

9 I kapittel 7 leste vi at Johannes fikk et syn der han så Jesus som Konge i himmelen sammen med 144 000 andre konger. Hvem er disse 144 000? Johannes forklarer at de har «Lammets navn [Jesu navn] og dets Fars navn skrevet på pannen». Han legger til: «Dette er de som ... fortsetter å følge Lammet [Jesus] uansett hvor det går. De er blitt kjøpt fra menneskene.» (Les Åpenbaringen 14:1, 4.) De 144 000 er trofaste kristne som Gud har utvalgt til å «herske som konger over jorden» sammen med Jesus. (Åpenbaringen 5:10) De blir oppreist fra døden til liv i himmelen. Siden apostlenes tid har Jehova utvalgt trofaste kristne som skal utgjøre denne gruppen på 144 000 konger.

10. Hvorfor er det kjærlig av Jehova å velge Jesus og de 144 000 til å herske over menneskene?

10 Det at Jehova har valgt Jesus og noen andre som har vært mennesker, til å være konger, viser hvor glad han er i oss. Jesus kommer til å være en god Konge, for han forstår oss. Han vet hvordan det er å være menneske og å ha det vondt. Paulus sa at Jesus «kan vise medfølelse med oss i våre svakheter», og at han «er blitt prøvd på alle måter i likhet med oss». (Hebreerne 4:15; 5:8) De 144 000 vet også  hvordan det er å være menneske. De har slitt med ufullkommenhet og sykdom. Så vi kan være sikre på at Jesus og de 144 000 ikke bare vil forstå hvordan vi føler det, men også vil ha forståelse for de problemene vi har.

HVA SKAL GUDS RIKE GJØRE?

11. Har alle i himmelen alltid gjort Guds vilje?

11 Jesus lærte disiplene å be om at Guds vilje må skje på jorden slik som i himmelen. Men i en tid var det ikke alle i himmelen som gjorde Guds vilje. Vi lærte i kapittel 3 at Satan Djevelen gjorde opprør mot Jehova. Etter at han hadde gjort det, tillot Jehova at han og de andre englene som gjorde opprør, demonene, fikk fortsette å være i himmelen en tid. I en periode var det altså ikke alle i himmelen som gjorde Guds vilje. I kapittel 10 skal vi få vite mer om Satan og demonene.

12. Hvilke to viktige begivenheter blir beskrevet i Åpenbaringen 12:10?

12 Bibelen sier i Åpenbaringen, kapittel 12, at kort tid etter at Jesus hadde blitt Konge i Guds rike, skulle han gå til krig mot Satan. (Les Åpenbaringen 12:7–10.) Vers 10 beskriver to viktige begivenheter: Guds rike begynner å herske med Jesus Kristus som Konge, og Satan blir kastet ut av himmelen og ned til jorden. Som vi skal se, har disse to tingene allerede skjedd.

13. Hva skjedde i himmelen da Satan ble kastet ut derfra?

13 Bibelen viser at de trofaste englene hadde grunn til å føle stor glede etter at Satan og demonene hadde  blitt kastet ut av himmelen. Det står: «Gled dere, dere himler og dere som bor i dem!» (Åpenbaringen 12:12) Nå er det fullstendig fred og enhet i himmelen fordi alle der gjør Guds vilje.

Etter at Satan og demonene ble kastet ut av himmelen, har det blitt flere problemer og mer lidelse på jorden. Snart vil alt dette ta slutt

14. Hva har skjedd på jorden fordi Satan har blitt kastet ut av himmelen?

14 Men her på jorden er livet helt annerledes. Mennesker opplever forferdelige ting fordi «Djevelen har kommet ned» og «er rasende, for han vet at han har kort tid igjen». (Åpenbaringen 12:12) Han er rasende fordi han har blitt kastet ut av himmelen og vet at han snart vil bli satt ut av spill. Han gjør alt han kan for å forårsake problemer, sorg og smerte over hele jorden.

15. Hva er Guds vilje med jorden?

15 Men Guds vilje med jorden har ikke forandret seg. Gud vil fortsatt at fullkomne mennesker skal leve evig på en paradisisk jord. (Salme 37:29) Hvordan skal Guds rike gjøre dette mulig?

16, 17. Hva forteller Daniel 2:44 oss om Guds rike?

16 Profetien i Daniel 2:44 sier: «I de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Dette riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene, og det alene skal bestå for evig.» Hva lærer denne profetien oss om Guds rike?

17 For det første viser den at Guds rike skulle begynne å herske «i de kongenes dager». Det betyr at det fortsatt skulle eksistere andre regjeringer på jorden når Riket begynte å herske. For det andre viser den at Guds rike skal bestå for evig og aldri bli  erstattet av en annen regjering. Og for det tredje skal det bli krig mellom Guds rike og denne verdens styresmakter. Guds rike skal vinne og bli den eneste regjeringen som styrer over jorden. Da vil menneskene få det beste styret de noen gang kunne hatt.

18. Hva kalles krigen mellom Guds rike og denne verdens styresmakter?

18 Krigen mellom denne verdens styresmakter og Guds rike kalles Harmageddon. Før denne endelige krigen vil demonene villede «kongene på hele den bebodde jord for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag». Ja, denne verdens styresmakter kommer til å kjempe mot Guds rike. – Åpenbaringen 16:14, 16; se sluttnote 10.

19, 20. Hvorfor trenger vi Guds rike?

19 Hvorfor trenger vi Guds rike? Det er minst tre grunner til det. For det første blir vi nå syke og dør, siden vi er syndere. Men Bibelen sier at under Guds rikes styre skal vi leve evig. I Johannes 3:16 står det: «Gud elsket verden så høyt at han ga sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men få evig liv.»

20 For det andre trenger vi Guds rike fordi vi lever i en verden der mange gjør gale og onde ting. Mange lyver og bedrar og er umoralske. Vi kan ikke få alle disse til å forandre seg. Men i Harmageddon vil Gud fjerne dem som fortsetter å gjøre det som er galt. (Les Salme 37:10.) For det tredje har mange menneskelige regjeringer vært svake, undertrykkende eller korrupte. De er ikke interessert i å hjelpe folk til å være lydige mot Gud. Bibelen sier at mennesker har  «hersket over andre mennesker til skade for dem». – Forkynneren 8:9.

21. Hvordan skal Guds rike sørge for at Guds vilje skjer på jorden?

21 Etter Harmageddon skal Guds rike sørge for at Guds vilje skjer på jorden. Det skal for eksempel fjerne Satan og hans demoner. (Åpenbaringen 20:1–3) Ingen kommer til å bli syke og dø. På grunn av gjenløsningen vil alle trofaste mennesker kunne leve evig i paradiset. (Åpenbaringen 22:1–3) Riket vil hellige Guds navn. Hva betyr det? Det betyr at når Guds regjering styrer over jorden, vil alle mennesker ære Jehovas navn. – Se sluttnote 21.

NÅR BLE JESUS KONGE?

22. Hvordan vet vi at Jesus ikke ble Konge mens han var på jorden, eller med en gang etter at han ble oppreist?

22 Jesus lærte disiplene sine å be: «La ditt rike komme.» Så det var tydelig at Guds rike med Jesus som Konge skulle bli opprettet en gang i framtiden. Ble Jesus Konge med en gang han vendte tilbake til himmelen? Nei, han måtte vente. En tid etter Jesu oppstandelse gjorde både Peter og Paulus dette klart  da de viste at profetien i Salme 110:1 handlet om Jesus. I denne profetien sier Jehova: «Sitt ved min høyre hånd til jeg legger dine fiender som en skammel for dine føtter.» (Apostlenes gjerninger 2:32–35; Hebreerne 10:12, 13) Hvor lenge skulle Jesus vente før Jehova gjorde ham til Konge?

Guds rike skal sørge for at Guds vilje skjer på jorden

23. (a) Når begynte Jesus å herske som Konge i Guds rike? (b) Hva skal vi se på i det neste kapitlet?

23 Bibelen hjelper oss til å forstå at Jesus begynte å herske som Konge i 1914. (Salme 110:2) Mange år i forveien forsto en gruppe kristne som foretok et oppriktig studium av Bibelen, at dette året ville være et viktig år ifølge bibelske profetier. Forholdene i verden siden 1914 viser at de hadde rett. Ikke lenge etter at Jesus ble Konge, ble Satan kastet ned til jorden, og han har nå «kort tid igjen». (Åpenbaringen 12:12) Bibelen kaller denne korte tidsperioden «de siste dager». I det neste kapitlet skal vi se på forskjellige beviser for at vi nå lever i denne perioden. Vi skal se at Guds rike veldig snart skal sørge for at Guds vilje skjer på jorden. – Se sluttnote 22.