Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 25

Veiledning om tro, livsførsel og kjærlighet

Veiledning om tro, livsførsel og kjærlighet

Jakob, Peter, Johannes og Judas skriver brev for å oppmuntre trosfeller

JAKOB og Judas var to av Jesu halvbrødre, og Peter og Johannes var to av Jesu tolv apostler. Disse fire skrev i alt sju brev som hører med til De kristne greske skrifter. Hvert av brevene har navn etter den som har skrevet det. Veiledningen i disse brevene, som var inspirert av Jehova Gud, ble gitt for å hjelpe de kristne til å forbli lojale mot ham og ha blikket rettet mot hans rike.

Vis tro. Det er ikke nok bare å si at en tror. Sann tro driver en til handling. Jakob skriver at troen er død uten gjerninger. (Jakob 2:26) Det å handle i tro når en møter prøvelser, bygger opp ens utholdenhet. For å lykkes må en kristen be Gud om visdom, i tillit til at Gud vil gi ham det. Utholdenhet fører til at en oppnår Guds godkjennelse. (Jakob 1:2–6, 12) Når en som tjener Jehova Gud, i tro fortsetter å være lojal og ulastelig, vil Gud reagere positivt. «Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere,» sier Jakob. – Jakob 4:8.

En kristen må ha en tro som er sterk nok til å kunne hjelpe ham til å motstå fristelser og umoralsk påvirkning. I et samfunn med generelt dårlig moral fant Judas det nødvendig å oppfordre sine trosfeller til å «kjempe en hard kamp» for troen. – Judas 3.

Fortsett å ha en ren livsførsel. Jehova venter av sine tilbedere at de er hellige, det vil si rene på alle måter. Peter skriver: «Dere selv [skal] bli hellige i all deres ferd, for det står skrevet: ’Dere skal være hellige, for jeg [Jehova] er hellig.’» (1. Peter 1:15, 16) De kristne har et forbilde som det er verdt å etterligne. «Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge nøye i hans fotspor,» sier Peter. (1. Peter 2:21) Kristne må kanskje lide fordi de holder fast ved Guds normer, men de bevarer «en god samvittighet». (1. Peter 3:16, 17) Peter oppfordrer de kristne til å være rike på «gjerninger som hører en hellig livsførsel og gudhengivenhet til», mens de venter på dommens dag fra Gud og på den lovte nye, rettferdige verden. – 2. Peter 3:11–13.

«Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» – Jakob 4:8

Vis kjærlighet. «Gud er kjærlighet,» skriver apostelen Johannes. Han peker på at Gud viste sin store kjærlighet ved å sende Jesus som «et sonoffer for våre synder». Hvordan bør kristne reagere på dette? Johannes sier: «Dere elskede, når det er slik Gud har elsket oss, da er vi selv forpliktet til å elske hverandre.» (1. Johannes 4:8–11) Én måte å vise slik kjærlighet på er å være gjestfri mot trosfeller. – 3. Johannes 5–8.

Hvordan kan de som tilber Jehova, vise at de elsker ham? Johannes svarer: «Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulle.» (1. Johannes 5:3; 2. Johannes 6) De som på denne måten er lydige mot Gud, blir forsikret om at han vil fortsette å elske dem, og at de kan ha «evig liv for øye». – Judas 21.

– Basert på Jakob; 1. Peter; 2. Peter; 1. Johannes; 2. Johannes; 3. Johannes; Judas.