Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bibelens tidslinje

Bibelens tidslinje
 1. «I begynnelsen . . .»

 2. 4026 fvt. Adam blir skapt

 3.  3096 fvt. Adam dør

 4.  2370 fvt. Vannflommen begynner

 5.  2018 fvt. Abraham blir født

 6. 1943 fvt. Guds pakt med Abraham

 7.  1750 fvt. Josef blir solgt som slave

 8.  før 1613 fvt. Jobs prøvelser

 9.  1513 fvt. Utgangen av Egypt

 10.  1473 fvt. Israelittene går inn i Kanaan under Josvas ledelse

 11. 1467 fvt. Erobringen av Kanaan stort sett fullført

 12.  1117 fvt. Saul blir konge

 13.  1070 fvt. Gud gir David løftet om Riket

 14. 1037 fvt. Salomo blir konge

 15. 1027 fvt. Templet i Jerusalem fullført

 16. cirka 1020 fvt. Salomo fullfører Høysangen

 17.  997 fvt. Israel blir delt i to riker

 18.  cirka 717 fvt. Samlingen av Ordspråkene fullført

 19.  607 fvt. Jerusalem blir ødelagt; jødenes landflyktighet i Babylon begynner

 20.  539 fvt. Babylon blir inntatt av Kyros

 21. 537 fvt. Landflyktige jøder vender tilbake til Jerusalem

 22. 455 fvt. Jerusalems murer gjenoppbygd;  de 69 årsukene begynner

 23. Etter 443 fvt. Malaki fullfører sin profetiske bok

 24.  cirka 2 fvt. Jesus blir født

 25. 29 evt. Jesus blir døpt og  begynner å forkynne om Guds rike

 26. 31 evt. Jesus velger ut sine tolv apostler; holder Bergprekenen

 27.  32 evt. Jesus oppreiser Lasarus fra de døde

 28.  14. nisan 33 evt. Jesus blir drept (Nisan svarer til mars/april)

 29. 16. nisan 33 evt. Jesus blir oppreist fra de døde

 30.  6. sivan 33 evt. pinse; Jesu disipler får hellig ånd (Sivan svarer til mai/juni)

 31. 36 evt. Kornelius blir en kristen

 32.  cirka 47–48 evt. Paulus’ første forkynnelsesreise

 33. cirka 49–52 evt. Paulus’ andre forkynnelsesreise

 34. cirka 52–56 evt. Paulus’ tredje forkynnelsesreise

 35.  cirka 60–61 evt. Paulus skriver brev mens han er i fangenskap i Roma

 36.  før 62 evt. Jesu halvbror Jakob skriver sitt brev

 37.  66 evt. Jødene gjør opprør mot Roma

 38. 70 evt. Jerusalem og templet blir ødelagt av romerne

 39.  cirka 96 evt. Johannes skriver Åpenbaringen

 40. cirka 100 evt. Johannes dør, som den siste av apostlene