Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 10

Salomo regjerer med visdom

Salomo regjerer med visdom

Jehova gir kong Salomo stor visdom. Under Salomos styre erfarer israelittene en enestående fred og velstand

HVORDAN ville det være å leve i et land der alle innbyggerne og landets hersker anerkjente Jehova som sin Overherre og holdt hans lover? Det kan vi få vite ved å se på hvordan forholdene var under kong Salomos 40 år lange styre.

Før David døde, utnevnte han sin sønn Salomo som sin etterfølger. I en drøm oppfordret Gud Salomo til å be ham om noe. Salomo bad om visdom og kunnskap for å kunne dømme folket på en rettferdig og vis måte. Jehova likte det han bad om, og gav ham et vist og forstandig hjerte. Jehova lovte ham også rikdom, ære og et langt liv hvis han fortsatte å være lydig mot ham.

Salomo ble berømt for sine kloke domsavgjørelser. I ett tilfelle var det to kvinner som begge hevdet å være moren til samme nyfødte gutt. Salomo gav ordre om at gutten skulle hogges i to, og at kvinnene skulle få hver sin halvpart. Den ene kvinnen gikk med på det, men den virkelige moren var så glad i barnet at hun straks bønnfalt kongen om heller å gi det til den andre kvinnen. Salomo så nå tydelig hvem av kvinnene som var moren, og gav gutten til henne. Snart fikk hele Israel høre om denne domsavgjørelsen, og folket skjønte at Salomo hadde fått visdom fra Gud.

Noe av det største Salomo utrettet, var å få bygd Jehovas tempel – et praktfullt byggverk i Jerusalem som skulle være et senter for tilbedelsen i Israel. Da templet ble innviet, bad Salomo til Jehova: «Se, himlene, ja himlenes himmel, kan ikke romme deg; hvor mye mindre da dette hus som jeg har bygd!» – 1. Kongebok 8:27.

Folk i andre land fikk høre om Salomo, så langt unna som i Saba i Arabia. Dronningen av Saba drog for å se Salomos prakt og rikdom og for å teste hans visdom. Hun ble så imponert over Salomos visdom og velstanden i Israel at hun lovpriste Jehova for at han hadde satt en så vis konge på tronen. Ja, Jehovas velsignelse førte til at det under Salomos styre var større fred og velstand enn noen gang ellers i hele det gamle Israels historie.

Dessverre fortsatte ikke Salomo å handle i samsvar med Jehovas visdom. Stikk i strid med Guds bud giftet han seg med hundrevis av kvinner, deriblant mange som tilbad fremmede guder. Litt etter litt fikk konene hans vendt hans hjerte bort fra Jehova i den grad at han begynte å tilbe avguder. Jehova sa til Salomo at en stor del av riket skulle bli revet fra ham, men at en del av det skulle forbli i hans slekt, for hans fars, Davids, skyld. Til tross for at Salomo ikke lenger var lydig mot Jehova, forble Jehova altså lojal mot den pakten om et rike som han hadde inngått med David.

– Basert på 1. Kongebok, kapitlene 1 til 11; 2. Krønikebok, kapitlene 1 til 9; 5. Mosebok 17:17.