Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 11

Hellige sanger som er til trøst og lærdom

Hellige sanger som er til trøst og lærdom

David og andre skriver sanger til bruk i tilbedelsen av Jehova Gud. Teksten til 150 av dem er bevart i Salmenes bok

DEN største boken i Bibelen er en samling av hellige sanger inspirert av Gud. Det tok omkring tusen år å skrive hele boken. Salmenes bok inneholder noen av de mest inderlige og gripende trosytringer som noensinne er blitt nedskrevet. Her uttrykkes lovprisning og en rekke forskjellige følelser, fra glede og takknemlighet til tristhet, sorg og anger. Det er tydelig at salmistene hadde et tillitsfullt og nært forhold til Gud. La oss se på noen av temaene i disse lyriske verkene.

Jehova er den rettmessige Overherre, som fortjener å bli tilbedt og æret. «Du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden,» leser vi i Salme 83:18. En rekke salmer lovpriser Jehova for hans skaperverk, for eksempel stjernehimmelen, de fascinerende livsformene på jorden og den fantastiske menneskekroppen. (Salmene 8, 19, 139, 148) Andre salmer ærer Jehova som den Gud som går til handling for å redde og beskytte dem som er lojale mot ham. (Salmene 18, 97, 138) Andre igjen opphøyer ham som rettferdighetens Gud, som tar seg av de undertrykte og straffer de onde. – Salmene 11, 68, 146.

Jehova hjelper og trøster dem som elsker ham. Den best kjente salmen er kanskje Salme 23, der David beskriver Jehova som en kjærlig Hyrde som leder, beskytter og drar omsorg for sine sauer. Salme 65:2 minner Guds tjenere om at Jehova «hører bønner». Mange som har gjort noe alvorlig galt, har funnet stor trøst i Salmene 39 og 51, der David med inderlige følelser setter ord på hvor dypt han angrer alvorlige feil han har begått, og uttrykker tillit til Jehovas vilje til å tilgiSalme 55:22 inneholder en oppfordring til å stole på Jehova og kaste alle sine personlige byrder på ham.

Jehova skal forandre verden ved hjelp av Messias’ rike. En rekke tekster i Salmene dreier seg klart om Messias, den forutsagte Kongen. Salme 2 forutsier at denne Herskeren skal tilintetgjøre de onde nasjonene, som setter seg opp mot ham. Salme 72 viser at denne Kongen skal gjøre slutt på sult, urettferdighet og undertrykkelse. Ifølge Salme 46:9 skal Gud, ved hjelp av det messianske rike, gjøre ende på krig og til og med ødelegge alle krigsvåpen. I Salme 37 leser vi at de onde skal utryddes, mens de rettferdige skal leve på jorden i all evighet og glede seg over verdensomfattende fred og harmoni.

– Basert på Salmenes bok.