Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 15

En profet i landflyktighet får noen gløtt inn i framtiden

En profet i landflyktighet får noen gløtt inn i framtiden

Daniel profeterer om Guds rike og Messias’ komme. Babylon faller

DANIEL, en ung mann som var spesielt rettskaffen, ble ført til Babylon før Jerusalem ble ødelagt. Han og noen andre jøder – landflyktige fra det beseirede Juda rike – fikk ha en viss frihet mens de var fanger i Babylon. I løpet av sitt lange liv der ble Daniel rikt velsignet av Gud. Han ble til og med bevart i live da han ble kastet i en løvehule, og han fikk syner som gjorde det mulig for ham å se langt inn i framtiden. Daniels viktigste profetier dreide seg om Messias og hans styre.

Daniel fikk vite når Messias skulle komme. Daniel fikk vite når Guds folk kunne vente at «Messias, Lederen», skulle komme: 69 «uker», eller årsuker, etter at det var blitt gitt befaling om at Jerusalems murer skulle gjenoppbygges. En vanlig uke består av sju dager, mens en årsuke består av sju år. Befalingen om å gjenoppbygge Jerusalem ble gitt lenge etter Daniels tid, nærmere bestemt i 455 fvt. De 69 «ukene» som startet da, og som varte i 483 år, endte i år 29 evt. I del 16 i denne brosjyren skal vi se på hva som skjedde det året. Daniel forutså også at Messias skulle bli «avskåret», det vil si henrettet, for at menneskenes synder skulle bli sonet, eller dekket over. – Daniel 9:24–26.

Messias skulle bli Konge i himmelen. I et helt spesielt syn fikk Daniel se inn i selve himmelen. Han fikk se at Messias, som han omtalte som «en som var lik en menneskesønn», trådte fram for Jehovas trone. Jehova gav ham «herredømme og verdighet og rike». Dette riket skulle bestå for evig. Daniel fikk også vite noe annet spennende om det messianske rike: Kongen skulle ha medregenter – en gruppe som ble omtalt som «Den Aller Høyestes hellige». – Daniel 7:13, 14, 27.

Riket skal fjerne denne verdens styresmakter. Gud gav Daniel evnen til å tyde en drøm som hadde gjort Babylons konge, Nebukadnesar, urolig. I drømmen hadde kongen sett en svær billedstøtte der hodet var av gull, brystet og armene av sølv, magen og lårene av kobber, bena av jern og føttene av jern blandet med leire. En stein som ble brutt løs fra et fjell, traff de skrøpelige føttene og knuste billedstøtten til støv. Daniel forklarte at de forskjellige delene av billedstøtten stod for en rekke verdensmakter som skulle etterfølge hverandre, og at den første av dem var Babylon, som hodet av gull var et bilde på. Daniel forutså at når den siste verdensmakten i denne onde verden hersket, skulle Guds rike gå til handling. Det skulle «knuse» alle rikene i denne verden. Og selv skulle det herske for evig. – Daniel, kapittel 2.

I sin høye alderdom fikk Daniel oppleve Babylons fall. Kong Kyros inntok byen nøyaktig slik profetene hadde forutsagt. Ikke lenge etter ble jødene endelig utfridd av det babylonske fangenskapet, slik at de kunne komme tilbake til sitt hjemland etter at det hadde ligget øde i 70 år – akkurat slik det var forutsagt. Under ledelse av trofaste stattholdere, prester og profeter gjenoppbygde jødene etter hvert Jerusalem og gjenreiste Jehovas tempel. Men hva ville skje når de 483 årene hadde gått?

– Basert på Daniels bok.