Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 2

Paradiset går tapt

Paradiset går tapt

En engel som gjør opprør, påvirker den første mann og den første kvinne, Adam og Eva, til å forkaste Guds styre. Som følge av dette kommer synden og døden inn i verden

LENGE før Gud skapte menneskene, skapte han mange usynlige åndeskapninger – engler. I Edens hage forsøkte en opprørsk engel, som etter hvert ble kjent som Satan Djevelen, på en listig måte å lokke Eva til å spise frukten av det eneste treet som Gud hadde sagt at menneskene ikke fikk spise av.

Da Satan snakket til Eva, fikk han det til å se ut som om det var en slange som snakket. Ved det han sa, antydet han at Gud holdt noe godt tilbake fra Adam og Eva. Satan sa til Eva at de ikke skulle dø hvis de spiste av den forbudte frukten. Han beskyldte dermed Gud for å lyve for sine jordiske barn. Bedrageren fikk det å være ulydig mot Gud til å virke fristende, som noe som kunne føre til spesiell kunnskap og frihet. Men det hele var en løgn, faktisk den første løgnen som noen gang er blitt fortalt på jorden. Det saken egentlig dreide seg om, var Guds overherredømme – om Gud har rett til å styre, og om han utøver sitt styre på en rettferdig måte og til beste for sine undersåtter.

Eva trodde på Satans løgn. Hun begynte å få lyst på frukten, og så spiste hun av den. Senere gav hun noe av frukten til mannen sin, og han spiste også av den. Slik ble de syndere. Denne tilsynelatende enkle handlingen var i virkeligheten et opprør. Ved at Adam og Eva med overlegg valgte å være ulydige mot Guds bud, forkastet de Skaperens styre, til tross for at han hadde gitt dem alt, deriblant fullkomment liv.

Ætten «skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl». – 1. Mosebok 3:15

Gud krevde opprørerne til regnskap for det de hadde gjort. Han forutsa at det skulle komme en Ætt, eller Befrier, som skulle tilintetgjøre Satan, den som snakket gjennom slangen. Gud ventet en tid med å fullbyrde dødsdommen over Adam og Eva og viste dermed barmhjertighet mot deres ufødte etterkommere. Etterkommerne ville ha et grunnlag for håp, for han som Gud skulle sende, skulle oppheve de tragiske følgene av opprøret i Eden. Akkurat hvordan Guds hensikt angående denne framtidige Frelseren, den lovte Ætt, skulle bli oppfylt – og hvem det ville være – ble gradvis åpenbart etter hvert som Bibelen ble skrevet.

Gud drev Adam og Eva ut av paradiset. Utenfor Edens hage måtte de slite og streve for å få jorden til å frambringe det nødvendige til livets opphold. Så ble Eva gravid og fødte Kain, deres første barn. De fikk også andre sønner og døtre, deriblant Abel og Set. Set ble forfader til Noah.

– Basert på 1. Mosebok, kapitlene 3 til 5; Åpenbaringen 12:9.