Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 16

Messias kommer

Messias kommer

Jehova viser at det er Jesus fra Nasaret som er den lenge lovte Messias

VILLE Jehova hjelpe folk til å forstå hvem som var den lovte Messias? Ja. La oss se hvordan. Det hadde gått omkring 400 år etter at De hebraiske skrifter var fullført. I byen Nasaret i Galilea fikk en ung kvinne som het Maria, et svært overraskende besøk. En engel som het Gabriel, viste seg for henne og fortalte at Gud skulle bruke sin virksomme kraft, sin hellige ånd, til å gjøre henne gravid, slik at hun kunne føde en sønn, selv om hun var jomfru. Denne sønnen skulle bli den lenge lovte Kongen som skulle herske for evig! Han eksisterte allerede i himmelen, men nå skulle hans liv bli overført til Marias morsliv ved et mirakel, og han ville derfor bli kalt Guds Sønn, selv om han ble født som et menneske.

Maria tok ydmykt imot dette ærefulle oppdraget. Hennes forlovede, en tømmermann som het Josef, giftet seg med henne etter at Gud hadde sendt en engel for å fortelle ham hvordan Maria var blitt gravid. Men hva med profetien om at Messias skulle bli født i Betlehem? (Mika 5:2) Denne lille byen lå omkring 14 mil unna!

En romersk hersker gav befaling om at det skulle foretas en folketelling. Folk skulle la seg registrere i den byen de opprinnelig kom fra. Det ser ut til at både Josef og Maria hadde røtter i Betlehem, så Josef tok sin gravide kone med dit. (Lukas 2:3) Maria fødte under kummerlige forhold i en stall og la barnet i en krybbe. Gud sendte så en engel til noen gjetere som holdt til ute på marken, for å fortelle dem at det barnet som nettopp var født, var den lovte Messias, eller Kristus.

Da Jesus ble voksen, skulle også andre avlegge vitnesbyrd om at han var den lovte Messias. Profeten Jesaja hadde forutsagt at det skulle stå fram en mann som skulle berede veien for Messias’ viktige gjerning. (Jesaja 40:3) Denne forløperen var døperen Johannes. Han sa om Jesus: «Se, Guds Lam som tar bort verdens synd!» Noen av Johannes’ disipler fulgte straks Jesus. En av dem sa: «Vi har funnet Messias.» – Johannes 1:29, 36, 41.

Enda et vitnesbyrd ble gitt da Johannes døpte Jesus. Da talte Jehova selv fra himmelen. Ved hjelp av hellig ånd utnevnte han Jesus til Messias og sa: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har godkjent.» (Matteus 3:16, 17) Den lenge lovte Messias var kommet!

Når skjedde dette? I år 29, akkurat da den perioden på 483 år som Daniel hadde forutsagt, utløp. Dette hører med til de overveldende vitnesbyrdene om at Jesus er Messias, eller Kristus. Hvilket budskap var det så han skulle forkynne mens han var på jorden?

– Basert på Matteus, kapitlene 1 til 3; Markus, kapittel 1; Lukas, kapittel 2; Johannes, kapittel 1.