Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 26

Jorden blir et paradis!

Jorden blir et paradis!

Ved hjelp av det messianske rike vil Jehova hellige sitt navn, hevde og rettferdiggjøre sitt overherredømme og fjerne alt ondt

DEN siste boken i Bibelen, som kalles Åpenbaringen eller Apokalypsen, gir hele menneskeheten håp. Den ble skrevet av apostelen Johannes og inneholder syner som når sitt klimaks i den fullstendige gjennomføringen av Jehovas hensikt.

I det første synet roser og irettesetter den oppstandne Jesus en rekke menigheter. I det neste synet får Johannes se Guds himmelske trone, omgitt av åndeskapninger som lovpriser Gud.

Gjennomføringen av Guds hensikt skrider framover, og Lammet, Jesus Kristus, får en bokrull som er lukket med sju segl. Da de fire første seglene blir brutt, kommer noen symbolske hester og ryttere stormende inn på verdensarenaen. Den første rytteren er Jesus, som sitter på en hvit hest og er kronet som Konge. De neste rytterne rir på hester i andre farger og er profetiske symboler på krig, hungersnød og pest – som alt sammen gjør seg gjeldende i de siste dager for den nåværende verdensordning. Det at det sjuende seglet blir brutt, fører til at det blir blåst i sju symbolske trompeter, noe som står for kunngjøringer av Guds dommer. Disse fører til sju symbolske plager, eller uttrykk for Guds vrede.

Guds rike, som blir framstilt som et nyfødt guttebarn, blir opprettet i himmelen. Det bryter ut krig, og Satan Djevelen og hans onde engler blir kastet ned til jorden. «Ve jorden,» sier en høy røst. Djevelen er rasende, for han vet at han bare har kort tid igjen. – Åpenbaringen 12:12.

Johannes ser Jesus i himmelen, igjen framstilt som et lam, og sammen med ham ser han 144 000 som er valgt ut blant menneskene. Disse utvalgte skal «herske som konger» sammen med Jesus. Åpenbaringen viser dermed at den sekundære delen av ætten vil bestå av i alt 144 000 medlemmer. – Åpenbaringen 14:1; 20:6.

Jordens herskere blir samlet til «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag», kalt Harmageddon. De fører krig mot rytteren på den hvite hesten – Jesus, som leder himmelske hærstyrker. Alle denne verdens herskere blir tilintetgjort. Satan blir bundet, og Jesus og de 144 000 regjerer over jorden «i tusen år». Når de tusen år er omme, blir Satan tilintetgjort. – Åpenbaringen 16:14; 20:4.

Hva vil det tusenårige styret til Kristus og hans medregenter bety for lydige mennesker? Johannes skriver: «[Jehova] skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» (Åpenbaringen 21:4) Jorden blir et paradis!

Med Åpenbaringsboken er Bibelens budskap komplett. Ved hjelp av det messianske rike blir Jehovas navn helliget og hans overherredømme fullstendig hevdet og rettferdiggjort for all evighet!

– Basert på Åpenbaringsboken.