Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 6

Job er trofast mot Gud

Job er trofast mot Gud

Satan setter spørsmålstegn ved Jobs trofasthet mot Gud. Men Job fortsetter å tjene Gud lojalt

VILLE noe menneske fortsette å være trofast mot Gud hvis det ble prøvd til det ytterste, og hvis det å være lydig ikke så ut til å gi materielle fordeler? Dette spørsmålet ble reist – og besvart – i forbindelse med en mann som het Job.

Mens israelittene fortsatt var i Egypt, bodde Job, en slektning av Abraham, i det som nå er Arabia. En dag var englene i himmelen samlet framfor Gud, og opprøreren Satan var blant dem. Under denne sammenkomsten i himmelen gav Jehova uttrykk for den tillit han hadde til sin lojale tjener Job. Jehova sa faktisk at ingen på jorden var så rettskaffen og ulastelig som Job. Men Satan hevdet at Job tjente Gud bare fordi Gud hadde velsignet og beskyttet ham. Satan påstod at hvis Job ble fratatt alt han hadde, ville han forbanne Gud.

Gud tillot Satan å angripe Job slik at han først mistet rikdommen sin og barna sine og deretter helsen. Job, som ikke var klar over Satans rolle i alt dette, kunne ikke forstå hvorfor Gud tillot at han ble utsatt for disse prøvelsene. Likevel vendte Job aldri Gud ryggen.

Job fikk besøk av tre falske venner. I en rekke taler som fyller mange sider i Jobs bok, forsøkte disse mennene med urette å overbevise Job om at Gud straffet ham for skjulte synder. De hevdet til og med at Gud verken gleder seg over sine tjenere eller har tillit til dem. Job avviste deres feilaktige resonnementer. Han var innstilt på å være trofast mot Gud helt til døden!

Men Job begikk den feil å bli altfor opptatt av å rettferdiggjøre seg selv. En yngre mann som het Elihu, og som hadde lyttet til hele ordskiftet, tok nå ordet. Elihu irettesatte Job fordi han ikke hadde forstått at det var mye viktigere at Jehova Guds overherredømme ble forsvart og rettferdiggjort, enn at noe menneske ble det. Elihu gikk også i rette med Jobs falske venner og refset dem.

Så talte Jehova Gud til Job og korrigerte hans tankegang. Ved å vise til mange av skaperverkets undere gav Jehova Job en leksjon i menneskets litenhet sammenlignet med Guds storhet. Job godtok ydmykt tilrettevisningen. Jehova, som «er full av inderlig hengivenhet og er barmhjertig», sørget for at Job ble frisk igjen, gjorde ham dobbelt så rik som han hadde vært før, og velsignet ham med ti nye barn. (Jakob 5:11) Ved å fortsette å være trofast mot Gud under alvorlige prøvelser motbeviste Job Satans påstand om at mennesker vil slutte å tjene Gud hvis de blir satt på prøve.

– Basert på Jobs bok.