Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 21

Jesus lever!

Jesus lever!

Jesus viser seg for sine disipler for å undervise og oppmuntre dem

DEN tredje dagen etter Jesu død oppdaget noen kvinner som var disipler av ham, at steinen foran inngangen til graven var blitt rullet bort. Og graven var tom!

To engler viste seg. «Dere ser etter Jesus, nasareeren,» sa den ene av dem. «Han er blitt oppreist.» (Markus 16:6; Lukas 24:4) Kvinnene løp straks av sted for å fortelle det til apostlene. På veien traff de Jesus. «Frykt ikke!» sa han. «Gå og fortell det til mine brødre, for at de skal dra til Galilea; og der skal de se meg.» – Matteus 28:10.

Senere samme dag var to disipler på vei fra Jerusalem til landsbyen Emmaus. En fremmed som traff dem, slo følge med dem og spurte hva de gikk og snakket om. Han var i virkeligheten den oppstandne Jesus, som viste seg i en skikkelse som de til å begynne med ikke kjente igjen. De svarte bedrøvet at de hadde snakket om Jesus. Den fremmede begynte å forklare ting som dreide seg om Messias i alle Skriftene. Ja, Jesus hadde oppfylt profetier om Messias til minste detalj. * Da disiplene skjønte at den fremmede var Jesus, som var blitt oppreist som en ånd, forsvant han for dem.

De to disiplene drog med én gang tilbake til Jerusalem. Der fant de apostlene forsamlet bak låste dører. Mens de to fortalte hva de hadde opplevd, viste Jesus seg for dem alle. De kunne nesten ikke tro sine egne øyne! «Hvorfor stiger tvil opp i deres hjerter?» spurte Jesus. «Slik står det skrevet, at Kristus skulle lide og oppstå fra de døde på den tredje dag.» – Lukas 24:38, 46.

I 40 dager etter sin oppstandelse viste Jesus seg for disiplene ved forskjellige anledninger. En gang viste han seg for mer enn 500! Det var sannsynligvis ved denne anledningen han gav dem dette viktige oppdraget: «Gå . . . og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene, idet dere . . . lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning.» – Matteus 28:19, 20.

Den siste gangen Jesus var sammen med sine elleve trofaste apostler, gav han dette løftet: «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg . . . til den fjerneste del av jorden.» (Apostlenes gjerninger 1:8) Så ble han løftet opp, og mens han steg opp til himmelen, ble han skjult av en sky, slik at de ikke lenger kunne se ham.

– Basert på Matteus, kapittel 28; Markus, kapittel 16; Lukas, kapittel 24; Johannes, kapitlene 20 og 21; 1. Korinter 15:5, 6.

^ avsn. 6 Eksempler på profetier om Messias som ble oppfylt på Jesus, finnes i del 14, del 15 og del 16 i denne brosjyren og i tillegget «Jesus Kristus — den lovte Messias» i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?