Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 17

Jesus lærer andre om Guds rike

Jesus lærer andre om Guds rike

Jesus lærer disiplene sine mange ting, men fokuserer på ett tema – Guds rike

HVA gikk Jesu oppdrag på jorden ut på? Han sa selv: «Jeg [må] forkynne det gode budskap om Guds rike, for det er dette jeg er utsendt for.» (Lukas 4:43) Tenk over fire ting som Jesus lærte andre om dette riket, som var det sentrale temaet i hans forkynnelse.

1. Jesus skulle være Konge. Jesus sa rett ut at han var den forutsagte Messias. (Johannes 4:25, 26) Han viste også at han var den Kongen som profeten Daniel hadde sett i et syn. Jesus fortalte sine apostler at han en dag skulle sitte på en ’herlig trone’, og at også de skulle sitte på troner. (Matteus 19:28) Han omtalte dem som skulle tilhøre denne gruppen av medregenter, som sin «lille hjord» og fortalte også at han hadde «andre sauer», som ikke var en del av den gruppen. – Lukas 12:32; Johannes 10:16.

2. Guds rike skulle fremme sann rettferdighet. Jesus viste at Riket skulle gjøre slutt på den største urettferdighet av alle ved å hellige, eller helliggjøre, Jehova Guds navn og renvaske det for alle de anklagene Satan har kommet med siden opprøret i Eden. (Matteus 6:9, 10) Jesus viste dessuten daglig at han var rettferdig, ved at han underviste både menn og kvinner, rike og fattige, uten å gjøre forskjell. Selv om hans oppdrag først og fremst gikk ut på å undervise israelittene, hjalp han også samaritaner og andre ikke-jøder. I motsetning til de religiøse lederne på hans tid hadde han overhodet ingen fordommer og favoriserte ingen.

3. Guds rike skulle ikke være en del av denne verden. Jesus levde i en tid med stor politisk uro. Hans hjemland var underlagt en fremmed makt. Men da folk forsøkte å få ham til å engasjere seg i politiske saker, trakk han seg bort. (Johannes 6:14, 15) Han sa til en politiker: «Mitt rike er ikke en del av denne verden.» (Johannes 18:36) Og til sine etterfølgere sa han: ’Dere er ikke en del av verden.’ (Johannes 15:19) Han ville ikke at de skulle bruke krigsvåpen, ikke engang for å forsvare ham. – Matteus 26:51, 52.

Jesus reiste «fra landsby til landsby og forkynte og kunngjorde det gode budskap om Guds rike». – Lukas 8:1

4. Kristi styre skulle være grunnlagt på kjærlighet. Jesus lovte å gi folk styrke og lette byrdene for dem. (Matteus 11:28–30) Og han holdt ord. I en tale som blir kalt Bergprekenen, gav han kjærlig, praktisk veiledning om hvordan man kan takle bekymringer, få et bedre forhold til andre, motstå materialisme og oppnå lykke. (Matteus, kapitlene 5 til 7) Den kjærlighet han viste, gjorde at mennesker fra alle samfunnslag følte at de kunne komme til ham. Selv de som var mest undertrykt, strømmet til ham, trygge på at han ville behandle dem vennlig og ta hensyn til deres verdighet. Ja, Jesus vil bli en enestående Hersker!

Jesus lærte andre om Guds rike også på en annen måte som gjorde mektig inntrykk. Han utførte mange mirakler. Hvorfor gjorde han det? La oss se nærmere på det.

– Basert på bøkene Matteus, Markus, Lukas og Johannes.