Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 20

Jesus Kristus blir drept

Jesus Kristus blir drept

Jesus innstifter en ny høytid. Han blir forrådt og pælfestet

JESUS hadde forkynt og undervist i tre og et halvt år, og han visste at hans tid på jorden nærmet seg slutten. Jødenes religiøse ledere sammensverget seg for å drepe ham, men de var redd for at det skulle bli oppstyr blant folket, som mente at han var en profet. Satan påvirket imidlertid en av Jesu tolv apostler – Judas Iskariot – til å bli forræder. De religiøse lederne tilbød Judas 30 sølvmynter for at han skulle forråde Jesus.

Den siste kvelden Jesus levde på jorden, var han og apostlene samlet for å feire den jødiske påske. Etter at han hadde sendt bort Judas, innstiftet han en ny høytid, Herrens aftensmåltid. Han tok et brød, bad en bønn og sendte brødet rundt til de elleve apostlene som var igjen. «Dette betyr mitt legeme, som skal gis til gagn for dere,» sa han. «Fortsett å gjøre dette til minne om meg.» Han gjorde det samme med et beger med vin og sa: «Dette beger betyr den nye pakt i kraft av mitt blod.» – Lukas 22:19, 20.

Jesus hadde mye å si til apostlene den kvelden. Han gav dem et nytt bud – at de skulle vise hverandre uselvisk kjærlighet. Han sa: «Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» (Johannes 13:34, 35) Han sa også at de ikke måtte la hjertet bli urolig på grunn av de tragiske hendelsene som lå like foran dem. Han bad en inderlig bønn for dem. De sang lovsanger sammen, og så gikk de ut i natten.

I Getsemane hage la Jesus seg på kne og bad en inntrengende bønn. Snart kom en væpnet flokk med soldater, prester og andre for å arrestere ham. Judas gikk bort til ham og viste de andre hvem Jesus var, ved å kysse ham. Da soldatene bandt Jesus, flyktet apostlene.

Jesus ble ført fram for den høyeste jødiske domstol, hvor han bekreftet at han var Guds Sønn. Domstolen kom til at Jesus var skyldig i gudsbespottelse og fortjente dødsstraff. Han ble så ført til den romerske stattholderen Pontius Pilatus. Selv om Pilatus ikke fant Jesus skyldig i noen forbrytelse, overlot han ham til folkemengden, som skrek at han måtte dø.

Jesus ble ført til Golgata, der romerske soldater naglet ham til en pæl. Midt på lyse dagen ble det ved et mirakel helt mørkt. Senere den ettermiddagen døde Jesus, og det inntraff et stort jordskjelv. Jesu legeme ble lagt i en grav som var hogd ut i en klippe. Dagen etter forseglet prestene graven og satte noen til å vokte inngangen. Skulle Jesus bli liggende i graven? Nei. Det største av alle mirakler skulle snart finne sted.

– Basert på Matteus, kapitlene 26 og 27; Markus, kapitlene 14 og 15; Lukas, kapitlene 22 og 23; Johannes, kapitlene 12 til 19.

^ avsn. 15 En redegjørelse for den verdi Jesu død hadde som et offer, blir gitt i kapittel 5 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?