Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 19

Jesus kommer med en vidtrekkende profeti

Jesus kommer med en vidtrekkende profeti

Jesus forklarer hva som vil kjennetegne hans «nærvær» som Konge og avslutningen på den nåværende «tingenes ordning»

MENS fire av apostlene var alene med Jesus på Oljeberget, der de hadde flott utsikt over Jerusalem og templet der, spurte de ham om noen uttalelser han hadde kommet med. Han hadde nettopp sagt at templet i Jerusalem skulle bli ødelagt. Og tidligere hadde han fortalt dem om «avslutningen på tingenes ordning». (Matteus 13:40, 49) Nå spurte apostlene: «Hva skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på tingenes ordning?» – Matteus 24:3.

I sitt svar fortalte Jesus hva som skulle skje i tiden før Jerusalem ble ødelagt. Men svaret hans omfattet mer enn det. Hans profeti skulle senere få en større oppfyllelse verden over. Jesus profeterte om en rekke hendelser og verdensforhold som til sammen skulle utgjøre et tegn. Dette tegnet skulle vise folk på jorden at Jesu nærvær som Konge i himmelen hadde begynt. Med andre ord: Tegnet ville vise at Jehova Gud hadde gjort Jesus til Konge i det lenge lovte messianske rike. Tegnet ville bety at Riket snart skulle fjerne det onde og innføre virkelig fred for menneskene. De tingene Jesus forutsa, skulle altså avmerke de siste dager for den gamle «tingenes ordning» – de religiøse, politiske og sosiale systemene som eksisterer nå – og innvarsle en ny verdensordning.

Da Jesus forklarte hva som skulle skje på jorden under hans nærvær, når han var Konge i himmelen, sa han at det skulle bli internasjonale kriger, matmangel, store jordskjelv og mye sykdom. Lovløsheten skulle øke. Samtidig skulle Jesu sanne disipler forkynne det gode budskap om Guds rike over hele jorden. Alt dette skulle kulminere i «en stor trengsel» som det aldri før hadde vært maken til. – Matteus 24:21.

Hvordan skulle Jesu etterfølgere vite når denne trengselen var nær? Jesus sa at de skulle lære av fikentreet. (Matteus 24:32) Når fikentreet skyter blad, er det et synlig tegn på at sommeren er nær. Og når alt det Jesus hadde forutsagt, skjedde innenfor én tidsperiode, ville det være et tydelig tegn på at enden var nær. Jesus sa at det bare var Gud som kjente den nøyaktige dagen og timen for når den store trengsel skulle begynne. Han sa derfor inntrengende til disiplene: «Vær aktpågivende, våk, for dere vet ikke når den fastsatte tid er.» – Markus 13:33.

– Basert på Matteus, kapitlene 24 og 25; Markus, kapittel 13; Lukas, kapittel 21.

^ avsn. 14 En nærmere redegjørelse for Jesu profeti blir gitt i kapittel 9 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.