Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 18

Jesus gjør mirakler

Jesus gjør mirakler

Jesus viser ved sine mirakler hvordan han vil bruke sin makt som Konge

GUD gav Jesus makt til å gjøre ting som andre mennesker ikke kunne gjøre. Jesus utførte en mengde mirakler – ofte med svært mange øyenvitner til stede. Disse miraklene viste at Jesus har makt over fiender og hindringer som ufullkomne mennesker aldri har klart å overvinne for godt. Her er noen eksempler:

Sult. I to tilfeller mettet Jesus tusener av sultne mennesker med bare noen få brød og fisker. Begge gangene ble det mer enn nok mat til alle. Jesu første mirakel bestod i at han forvandlet vann til god vin.

Sykdom. Jesus «leget all slags sykdom og all slags skrøpelighet». (Matteus 4:23) Han helbredet blinde, døve, spedalske, epileptikere, uføre og lemlestede. Det var ingen sykdommer og funksjonshemninger han ikke kunne helbrede.

Farlig vær. En gang da Jesus og disiplene hans seilte over Galilea-sjøen, brøt det løs en voldsom storm. Disiplene ble livredde. Men Jesus bare så på stormen og sa: «Stille! Vær rolig!» Da ble det helt stille. (Markus 4:37–39) En annen gang da det var et skremmende uvær, gikk Jesus på vannet. – Matteus 14:24–33.

Onde ånder. Onde ånder er mye sterkere enn mennesker. Mange mennesker har vært maktesløse overfor disse ondsinnete fiendene av Gud og har ikke klart å løsrive seg fra deres grep. Men Jesus befalte i en rekke tilfeller slike ånder å fare ut av mennesker, og da fikk han dem til å miste kontrollen over ofrene sine. Han var ikke redd åndene. De, derimot, var redd ham, for de var klar over hvilken myndighet han hadde.

Døden. Døden, som med rette blir kalt «den siste fiende», er en fiende som ingen mennesker kan beseire. (1. Korinter 15:26) Men Jesus oppvekte døde – en gang lot han en enke få tilbake sin unge sønn, og en annen gang lot han et sørgende foreldrepar bli gjenforent med sin unge datter. Et høyst bemerkelsesverdig tilfelle var den gangen da Jesus, med mange sørgende som øyenvitner, oppvekte sin kjære venn Lasarus, enda han hadde vært død i nesten fire dager! Selv Jesu mest innbitte fiender innrømmet at han hadde gjort dette miraklet. – Johannes 11:38–48; 12:9–11.

Hvorfor gjorde Jesus alle disse miraklene? Måtte ikke alle de han hjalp, likevel dø til slutt? Jo, men Jesu mirakler var uansett av varig verdi. De beviste at alle de fascinerende profetiene om den messianske Kongens styre var bygd på fakta. Det er ingen grunn til å tvile på at Guds utnevnte Konge kan få bukt med sult, utrydde sykdom, sette en stopper for farlig vær, fjerne onde ånder og til og med gjøre ende på døden. Han har allerede bevist at Gud har gitt ham makt til å gjøre alt dette.

– Basert på bøkene Matteus, Markus, Lukas og Johannes.