Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 12

Guds visdom i kloke leveregler

Guds visdom i kloke leveregler

Ordspråksboken er en samling av råd som er skrevet under inspirasjon av Gud, og som vi kan ha nytte av i hverdagen. De fleste av dem tilskrives Salomo

ER Jehova en vis Hersker? En av de beste måtene å få svar på det på er å se nærmere på den veiledningen han gir. Fungerer den i praksis? Blir livet bedre og mer meningsfylt når man følger den? Den vise kong Salomo skrev flere hundre ordspråk som berører praktisk talt alle livets områder. Her er noen eksempler:

Om tillit til Gud. Å ha tillit til Jehova er helt nødvendig for å ha et godt forhold til ham. Salomo skrev: «Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte, og støtt deg ikke til din egen forstand. Gi akt på ham på alle dine veier, og han skal gjøre dine stier rette.» (Ordspråkene 3:5, 6) Når man setter sin lit til Gud ved å søke hans veiledning og være lydig mot ham, blir livet svært meningsfylt. Ved å følge en slik kurs i livet er et menneske i stand til å glede Jehovas hjerte og være et svar som Jehova kan vise til i de stridsspørsmålene som hans motstander, Satan, har reist. – Ordspråkene 27:11.

Om mellommenneskelige forhold. Guds kloke veiledning til gifte menn og kvinner og til barn er mer aktuell i dag enn noen gang før. Til mannen sier Gud: «Gled deg sammen med din ungdoms hustru» og pålegger ham altså å være trofast mot sin kone. (Ordspråkene 5:18–20) Gifte kvinner finner i Ordspråksboken en fin beskrivelse av en god kone som vinner mannens og barnas beundring. (Ordspråkene, kapittel 31) Og barn får veiledning om å være lydige mot foreldrene sine. (Ordspråkene 6:20) Denne boken viser også at det er viktig å ha venner, ettersom det å isolere seg lett fører til at en blir selvopptatt. (Ordspråkene 18:1) Siden våre venner kan påvirke oss i god eller dårlig retning, må vi velge dem med omhu. – Ordspråkene 13:20; 17:17.

Om å ta godt vare på seg selv. Ordspråksboken inneholder uvurderlige råd om å unngå alkoholmisbruk, å framelske sunne følelser og bekjempe destruktive følelser og å være arbeidsom. (Ordspråkene 6:6; 14:30; 20:1) Den advarer om at det kan være katastrofalt å stole på menneskelig dømmekraft som ikke er i samsvar med Guds veiledning. (Ordspråkene 14:12) Den oppfordrer oss til å beskytte vårt hjerte – vårt indre jeg – mot nedbrytende påvirkning, «for ut fra [hjertet] går livets kilder». – Ordspråkene 4:23.

Millioner av mennesker verden over har erfart at det å leve etter slike kloke råd gir dem et bedre liv. De har derfor god grunn til å anerkjenne Jehova som sin Hersker.

– Basert på Ordspråksboken.