Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 5

Gud velsigner Abraham og hans slekt

Gud velsigner Abraham og hans slekt

Abrahams etterkommere blir mange, og det går dem godt. Gud beskytter Josef i Egypt

JEHOVA visste at den han var aller mest glad i, en dag ville måtte lide og dø. Den profetien som han hadde uttalt i Edens hage, og som står i 1. Mosebok 3:15, antydet at det skulle gå slik. Kunne Gud hjelpe mennesker til å forstå hvor mye denne personens død ville koste ham? Bibelen gir oss et levende bilde av det gjennom beretningen om den gang Gud bad Abraham ofre sin elskede sønn Isak.

Abraham hadde stor tro. Husk at Gud hadde lovt ham at den forutsagte Befrieren, eller Ætten, skulle være en etterkommer av Isak. Abraham hadde tillit til at Gud om nødvendig kunne gi Isak livet tilbake, og i lydighet mot Gud skulle han derfor til å ofre sin egen sønn. Men en engel fra Gud stoppet Abraham akkurat i tide. Gud roste Abraham for at han var villig til å ofre det kjæreste han hadde, og han gjentok de løftene han tidligere hadde gitt denne trofaste patriarken.

Senere fikk Isak to sønner, Esau og Jakob. Esau satte ikke åndelige verdier høyt, men det gjorde Jakob og ble lønnet for det. Gud forandret Jakobs navn til Israel, og Israels tolv sønner ble stamfedre til Israels stammer. Men hvordan ble denne slekten til en stor nasjon?

Da de fleste av Jakobs sønner ble sjalu på sin yngre bror Josef, ble dette opptakten til en rekke hendelser. Brødrene solgte Josef som slave, og han ble ført til Egypt. Men Gud velsignet denne trofaste og tapre unge mannen. Josef ble utsatt for store vanskeligheter, men med tiden ble han valgt ut av farao, herskeren i Egypt, til å få stor myndighet. Det skjedde på et gunstig tidspunkt, for en hungersnød førte til at Jakob sendte noen av sønnene sine til Egypt for å kjøpe matvarer – og det viste seg at det var Josef som hadde overoppsynet med alle matvarene! Etter en dramatisk gjenforening med sine angrende brødre tilgav Josef dem og fikk ordnet det slik at hele familien flyttet til Egypt. Der fikk de det beste landområdet, hvor de kunne fortsette å vokse i antall og ha framgang. Josef forstod at Gud hadde ordnet det hele på denne måten for å oppfylle sine løfter.

Jakob, som nå var blitt gammel, levde resten av sitt liv i Egypt, omgitt av sin voksende familie. På dødsleiet forutsa han at den lovte Ætt, eller Befrier, skulle være en mektig Hersker og skulle bli født i hans sønn Judas slektslinje. Og før Josef døde en del år senere, forutsa han at Gud en dag skulle føre Jakobs etterkommere ut av Egypt.

– Basert på 1. Mosebok, kapitlene 20 til 50; Hebreerne 11:17–22.