Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 14

Gud taler gjennom sine profeter

Gud taler gjennom sine profeter

Jehova utnevner profeter som skal overbringe budskaper om dom, den rene tilbedelse og håpet om Messias

I KONGETIDEN i Israel og Juda kom en spesiell gruppe menn – profetene – i forgrunnen. Disse mennene, som viste usedvanlig sterk tro og stort mot, formidlet budskaper fra Gud. La oss se på fire viktige temaer som Guds profeter talte om.

1. Jerusalems ødeleggelse. Lang tid i forveien begynte Guds profeter – særlig Jesaja og Jeremia – å advare om at Jerusalem ville bli ødelagt og forlatt. Ved hjelp av levende beskrivelser forklarte de hvorfor byen hadde vakt Guds vrede. Innbyggerne hevdet at de representerte Jehova, men deres avgudsdyrkelse, deres moralske forfall og all volden viste noe annet. – 2. Kongebok 21:10–15; Jesaja 3:1–8, 16–26; Jeremia 2:1 til 3:13.

2. Gjenopprettelsen av den rene tilbedelse. Etter 70 år i landflyktighet skulle Guds folk bli utfridd fra Babylon. De skulle vende tilbake til sitt hjemland, som hadde ligget øde, og gjenoppbygge Jehovas tempel i Jerusalem. (Jeremia 46:27; Amos 9:13–15) Omkring 200 år i forveien forutsa Jesaja navnet på den erobreren – Kyros – som skulle beseire Babylon og la Guds folk få gjenopprette den rene tilbedelse. Jesaja gav til og med en detaljert beskrivelse av den spesielle strategi som Kyros ville følge for å innta Babylon. – Jesaja 44:24 til 45:3.

3. Messias’ komme og hva som ville skje med ham. Messias skulle bli født i byen Betlehem. (Mika 5:2) Han skulle være ydmyk og ri inn i Jerusalem på et esel. (Sakarja 9:9) Han skulle være mild og vennlig, men likevel bli upopulær, og mange ville avvise ham. (Jesaja 42:1–3; 53:1, 3) Han skulle lide en grusom død. Ville livet hans da være slutt for bestandig? Nei. Han hadde gitt sitt liv som et offer som skulle gjøre det mulig for mange å få tilgivelse for sine synder. (Jesaja 53:4, 5, 9–12) Det kunne de bare få ved at han ble oppreist til liv igjen.

4. Messias’ styre over jorden. Ufullkomne mennesker er ikke i stand til å skape et fredelig styre, men den messianske Kongen skal bli kalt Fredsfyrste. (Jesaja 9:6, 7; Jeremia 10:23) Under hans styre vil alle mennesker leve i fred både med hverandre og med alle dyrene. (Jesaja 11:3–7) Sykdom skal forsvinne. (Jesaja 33:24) Selv døden skal bli fjernet for bestandig. (Jesaja 25:8) Under Messias’ styre skal mennesker som har dødd, bli oppreist til liv på jorden. – Daniel 12:13.

– Basert på bøkene Jesaja, Jeremia, Daniel, Amos, Mika og Sakarja.