Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bibelens budskap – en oversikt

Bibelens budskap – en oversikt
  1. Jehova Gud skaper Adam og Eva med utsikter til å leve evig på en paradisisk jord. Satan baktaler Gud, fører vanære over hans navn og reiser tvil om hans rett til å herske. Adam og Eva følger Satan i hans opprør og fører dermed synd og død over seg selv og sine etterkommere

  2. Jehova dømmer opprørerne og lover at det skal komme en Befrier, eller Ætt, som skal knuse Satan og dermed oppheve alle virkningene av opprøret og synden

  3. Jehova lover Abraham og David at de skal bli forfedre til Ætten, eller Messias, som skal herske som Konge i all evighet

  4. Jehova inspirerer profeter til å forutsi at Messias skal utfri menneskene av synd og død. Sammen med medregenter skal han herske som Konge i Guds rike, som skal fjerne krig, sykdom og til og med døden

  5. Jehova sender Jesus til jorden og viser at det er han som er Messias. Jesus forkynner om Guds rike og gir sitt liv som et offer. Jehova oppreiser ham deretter som en ånd

  6. Jehova innsetter Jesus som Konge i himmelen, noe som markerer begynnelsen på de siste dager for den nåværende verdensordning. Jesus leder sine jordiske etterfølgere i deres arbeid med å forkynne om Guds rike verden over

  7. Jehova gir Jesus befaling om å la Riket begynne å herske over jorden. Riket fjerner alle onde styresmakter, gjør jorden til et paradis og hjelper trofaste mennesker til å bli fullkomne. Jehovas rett til å herske blir hevdet og rettferdiggjort, og hans navn blir helliget for alltid