Bibelen – hva er dens budskap?

Hva er det grunnleggende budskapet i Bibelen?

Hvorfor undersøke Bibelen?

Les noen nyttige fakta om Bibelen, verdens mest utbredte bok.

DEL 1

Skaperen gir menneskene et paradis

Hva sier Bibelen om hvordan menneskene ble skapt? Hvilke bud gav Gud det første menneskepar?

DEL 2

Paradiset går tapt

Hvilket grunnlag for håp gav Gud da han krevde Adam og Eva til regnskap?

DEL 3

Menneskeslekten overlever vannflommen

Hvordan spredte ondskapen seg på jorden? Hvordan viste Noah at han var trofast mot Gud?

DEL 4

Gud inngår en pakt med Abraham

Hvorfor flyttet Abraham til Kanaan? Hvilken pakt inngikk Jehova med Abraham?

DEL 5

Gud velsigner Abraham og hans slekt

Hva gjorde Gud det mulig for mennesker å forstå ved å be Abraham om å ofre Isak? Hva forutsa Jakob før han døde?

DEL 6

Job er trofast mot Gud

Hvordan viser Jobs bok at Guds skapninger kan bidra til at Guds overherredømme blir forsvart og rettferdiggjort?

DEL 7

Gud utfrir israelittene

Hvordan ble Moses brukt av Gud til å utfri israelittene av slaveriet i Egypt? Hva var bakgrunnen for påskefeiringen?

DEL 8

Israelittene går inn i Kanaan

Hvorfor lot Jehova Rahab og familien hennes få leve da israelittene gikk inn i Kanaan?

DEL 9

Israelittene vil ha en konge

Da israelittene bad om å få en konge, valgte Jehova ut Saul. Hvorfor bestemte Jehova senere at David skulle bli konge i stedet for Saul?

DEL 10

Salomo regjerer med visdom

Hvilke eksempler har vi på at Salomo var vis? Hva førte det til at Salomo handlet i strid med Jehovas bud?

DEL 11

Hellige sanger som er til trøst og lærdom

Hvilke salmer viser hvordan Gud hjelper og trøster dem som elsker ham? Hva får vi vite om kong Salomo i Høysangen?

DEL 12

Guds visdom i kloke leveregler

Les om hvordan de inspirerte bøkene Ordspråkene og Forkynneren gir kloke råd og et grunnlag for å ha tillit til Gud.

DEL 13

Gode konger og dårlige konger

Hvorfor ble Israel delt i to riker?

DEL 14

Gud taler gjennom sine profeter

Hva slags budskaper var det Guds profeter overbrakte? Les om fire av de temaene de talte om.

DEL 15

En profet i landflyktighet får noen gløtt inn i framtiden

Hva fikk Daniel vite om Messias og Guds rike?

DEL 16

Messias kommer

Hvordan brukte Jehova engler og døperen Johannes til å vise at Jesus var Messias? Hvordan viste Jehova tydelig at hans Sønn var Messias?

DEL 17

Jesus lærer andre om Guds rike

Hva var temaet i Jesu forkynnelse? Hvordan viste Jesus at hans styre ville være grunnlagt på kjærlighet og rettferdighet?

DEL 18

Jesus gjør mirakler

Hva forteller Jesu mirakler oss om hans makt og om hans framtidige styre over jorden?

DEL 19

Jesus kommer med en vidtrekkende profeti

Hva betyr det tegnet Jesus beskrev for apostlene?

DEL 20

Jesus Kristus blir drept

Hvilken ny høytid innstiftet Jesus før han ble forrådt og naglet til pælen?

DEL 21

Jesus lever!

Hvordan ble disiplene klar over at Gud hadde oppreist Jesus?

DEL 22

Apostlene forkynner fryktløst

Hva skjedde under pinsehøytiden? Hvordan reagerte motstandere på Jesu disiplers forkynnelse?

DEL 23

Det gode budskap blir gjort kjent vidt og bredt

Hva skjedde etter at Paulus hadde helbredet en mann i Lystra? Hvordan endte Paulus opp i Roma?

DEL 24

Paulus skriver til menighetene

Hvilke retningslinjer gav Paulus angående menighetsordningen? Hva sa han om den lovte ætt?

DEL 25

Veiledning om tro, livsførsel og kjærlighet

Hvordan kan en kristen vise sin tro? Hvordan viser en at en virkelig elsker Gud?

DEL 26

Jorden blir et paradis!

Hvordan gjør Åpenbaringsboken Bibelens budskap komplett?

Bibelens budskap – en oversikt

Hvordan gjorde Jehova det gradvis kjent at Jesus skulle være Messias, den som skulle gjenopprette paradiset på jorden?

Bibelens tidslinje

Se en tidslinje over bibelske hendelser fra år 4026 fvt. til cirka år 100 evt.