Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vie til tilintetgjørelse

Vie til tilintetgjørelse

Når Bibelen bruker det hebraiske uttrykket om mennesker, betyr det at de skulle drepes. Når uttrykket brukes om dyr, gjenstander eller eiendom (for eksempel jordstykker eller hele byer), kan det enten bety at de skulle tilintetgjøres, eller at de skulle beslaglegges og vies til hellig bruk. Det som ble viet til hellig bruk, kunne bare brukes av prestene eller i helligdommen, avhengig av hva Jehova bestemte i hvert tilfelle. – 3Mo 27:28; 1Sa 15:8 (fotnoter).