Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ufortjent godhet

Ufortjent godhet

Et gresk ord som i sin grunnbetydning sikter til noe som er godt og tiltalende. Ordet blir ofte brukt om det å gi en vennlig gave. Når ordet brukes om Guds ufortjente godhet, sikter det til en fri gave som Gud gir gavmildt, uten å vente å få noe til gjengjeld. Det beskriver altså Guds sjenerøse gaver til menneskene og hans store kjærlighet og godhet overfor dem. Det greske ordet blir også gjengitt med blant annet «velvilje» og «vennlig gave». Ordet innebærer tanken om noe som blir gitt et menneske utelukkende fordi giveren er gavmild, ikke fordi vedkommende har gjort seg fortjent til det. – 2Kt 6:1; Ef 1:7.