Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Tributt

Tributt

Avgift som en stat eller hersker betalte til en annen for å vise at man underkastet seg, for å bevare freden eller for å oppnå beskyttelse. – 2Kg 3:4; 18:14–16; 2Kr 17:11.