Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Torturpæl

Torturpæl

Gjengivelsen av det greske ordet staurọs, som betyr en opprettstående stolpe eller pæl. Jesus ble henrettet på en pæl. Det er ikke noe som tyder på at det greske ordet sikter til et kors, som hedningene hadde brukt som religiøst symbol i mange hundre år før Kristi tid. Gjengivelsen «torturpæl» formidler den fulle betydningen av det greske ordet, for ordet staurọs brukes også om den tortur, lidelse og skam som de som følger Jesus, ville bli utsatt for. (Mt 16:24; He 12:2) – Se PÆL.