Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Tetrark

Tetrark

Det greske ordet tetraạrkhes betyr bokstavelig «hersker over en fjerdedel», det vil si en fjerdedel av et område eller en landsdel.

De tetrarkene, eller landsdelsherskerne, som er nevnt i Bibelen, er Herodes Antipas, som var hersker i Galilea og Perea, hans bror Filip, som var hersker i Iturea og Trakonitis, og Lysanias, som var hersker i Abilene. Alle disse hersket over et bestemt område som Roma hadde gitt dem, og de var underlagt den romerske keiseren. (Lu 3:1) Herodes Antipas’ offisielle romerske tittel var «tetrark», men i dagligtale ble han omtalt som konge, kanskje av høflighet. – Se studienoter til Mt 14:1, 9; Mr 6:14; Lu 3:1.