Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Samaritanene

Samaritanene

Uttrykket ble opprinnelig brukt om israelittene i tistammeriket i nord, men etter at assyrerne erobret Samaria i 740 fvt., ble det også brukt om de utlendingene som assyrerne førte dit. På Jesu tid ble uttrykket mer brukt som en religiøs betegnelse enn som et etnisk eller politisk begrep. Det ble gjerne brukt om dem som tilhørte den religiøse sekten som var utbredt i området omkring oldtidens Sikem og Samaria. Sektens tilhengere hadde trosoppfatninger som på visse punkter avvek betydelig fra jødedommen. – Joh 8:48.