Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Salomos søylegang

Salomos søylegang

En overbygd kolonnade langs østsiden av den ytre forgården i templet på Jesu tid som man mente sto igjen fra Salomos tempel. Der gikk Jesus omkring en gang «det var vinter», og der pleide de første kristne å møtes. (Joh 10:22, 23; Apg 5:12) – Se Tillegg B11.