Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Saddukeerne

Saddukeerne

En fremtredende religiøs sekt innenfor jødedommen. Den besto av velstående adelsmenn og prester som hadde stor myndighet over det som foregikk i templet. De forkastet de mange muntlige tradisjonene som fariseerne holdt fast ved, og også andre av fariseernes oppfatninger. De trodde ikke på oppstandelsen eller på at det fantes engler. De var motstandere av Jesus. – Mt 16:1; Apg 23:8.