Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Rettledning

Rettledning

De ordene på grunnspråkene som tradisjonelt er blitt oversatt med «tukt», har en vid betydning og overbringer tanken om opplæring som former og korrigerer. I denne bibelutgaven er disse ordene ofte oversatt med slike ord som rettledning, tilrettevisning og korrigering. – Ord 1:2; He 12:11.