Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Retorisk spørsmål

Retorisk spørsmål

Retorisk spørsmål

Et spørsmål som man ikke venter å få et svar på, men som blir stilt for å sette i gang en tankeprosess, for å framheve noe, for å få fram et viktig poeng eller for å få tilhørerne til å resonnere over en sak.

Retoriske spørsmål er nyttige i undervisningen og blir ofte brukt i Bibelen. Jehova brukte retoriske spørsmål når han irettesatte sitt folk i gammel tid. (Jes 40:18, 21, 25; Jer 18:14) Jesus stilte slike spørsmål for å framheve viktige sannheter. (Lu 11:11–13) Han gjorde det samme for å få folk til å tenke, noen ganger ved å stille flere slike spørsmål etter hverandre. (Mt 11:7–9) Apostelen Paulus var også svært dyktig til å bruke retoriske spørsmål. – Ro 8:31–34; 1Kt 1:13; 11:22.

Når man støter på et retorisk spørsmål i Bibelen, bør man stoppe opp og prøve å finne ut hvilket poeng spørsmålet er ment å skulle få fram. Da Jesus for eksempel spurte: «Hvem av dere vil vel gi sønnen sin en stein når han ber om brød?», er det underforståtte svaret: «En far ville aldri finne på å gjøre noe slikt!» – Se studienote til Mt 7:9.