Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Prokonsul

Prokonsul

Den øverste stattholderen i en provins som var underlagt det romerske senatet. Han hadde juridisk og militær makt. Hans myndighet i provinsen var uinnskrenket, men han var ansvarlig overfor senatet for hvordan han utførte sin oppgave. – Apg 13:7; 18:12.