Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Øversteprest

Øversteprest

Under Moseloven var han den fremste presten. Det var han som representerte folket overfor Gud, og som førte tilsyn med de andre prestene. Blir også kalt «overpresten». (2Kr 26:20; Esr 7:5) Han var den eneste som hadde lov til å gå inn i Det aller helligste, det innerste rommet i tabernaklet og senere i templet. Det gjorde han bare én dag i året, nemlig på soningsdagen. Betegnelsen «øversteprest» blir også brukt om Jesus Kristus. – 3Mo 16:2, 17; 21:10; Mt 26:3; He 4:14.