Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Oppstandelse

Oppstandelse

Det å stå opp fra døden. Det greske ordet anạstasis betyr bokstavelig «det å reise opp; det å stå opp». Bibelen omtaler ni oppstandelser, deriblant det at Jesus ble oppreist av Jehova Gud. Andre ble oppreist av Elia, Elisja, Jesus, Peter og Paulus, men Bibelen viser tydelig at disse miraklene ble utført ved Guds kraft. Den jordiske oppstandelsen av «både rettferdige og urettferdige» spiller en sentral rolle i Guds hensikt. (Apg 24:15) Bibelen omtaler også en himmelsk oppstandelse, som blir kalt «den tidlige» eller «den første» oppstandelsen, og som gjelder Jesu åndssalvede brødre. – Flp 3:11; Åp 20:5, 6; Joh 5:28, 29; 11:25.