Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Misjna

Misjna

En samling av jødenes muntlige lover og tradisjoner som utdyper og tolker Guds skrevne lov, spesielt den som ble gitt gjennom Moses. Misjna var ferdig nedskrevet og redigert på begynnelsen av 200-tallet evt.

Navnet Misjna kommer fra et hebraisk ord som betyr «repetisjon» eller «undervisning». Ortodokse jøder tror at Gud på Sinai-fjellet ga Moses både den skrevne Loven og muntlige instrukser om hvordan man skulle følge Loven. Misjna ble senere grunnlaget for Talmud.

Det hevdes at Misjna utfyller Skriften, men i virkeligheten gjør den det motsatte – den begraver Guds lover og prinsipper under et fjell av menneskelagde regler og tradisjoner. (Mr 7:1, 13) Misjna har historisk verdi for dem som studerer Bibelen, for den gir bakgrunnsopplysninger om visse passasjer i Skriften, og den forteller om gamle jødiske skikker og om holdninger til Guds navn.