Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Metafor

Metafor

Et språkbilde som framhever en likhet mellom to forskjellige ting ved å si at det ene er det andre.

Man kan forstå metaforer og andre språkbilder ved å identifisere tre elementer. Det som sammenlignes med noe annet, kalles emnet, og det som emnet sammenlignes med, kalles bildet. Det som emnet og bildet har til felles, er likhetspunktet.

Det finnes mange metaforer i Bibelen. Jesus brukte for eksempel en metafor da han sa til disiplene sine: «Dere er jordens salt.» (Mt 5:13) I dette språkbildet er emnet «dere», altså Jesu disipler. Bildet er «salt». Og likhetspunktet i denne sammenhengen er den bevarende virkningen som salt har. Poenget? Akkurat som salt kunne brukes til å konservere mat og forhindre at den ble bedervet, kunne disiplene bidra til at folket bevarte sin moralske renhet, ved å lære dem det Jesus befalte. (Se studienote til Mt 5:13.) Noen andre metaforer i Bibelen finnes i Sl 18:2; 84:11; 121:5; Joh 10:7; 15:1.

Et beslektet språkbilde er en sammenligning. Sammenligninger er ikke like kraftfulle som metaforer. De sier at noe er som eller likt noe annet. Eksempler på sammenligninger finner man i 1Mo 22:17; Sl 1:3; 10:9.